trust jelentése magyarul a szótárban

Összesen 134 jelentés felelt meg a keresésnek. trust magyarultrust meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A trust gyakorisága, jelentéseA trust gyakorisága, jelentéseA trust gyakorisága, jelentéseA trust gyakorisága, jelentéseA trust gyakorisága, jelentése
Többes száma: trusts

to trust képe

to trust jelentese magyarul
bizalom
hitel, letét
Példamondatok
Is this trust? = Ez a bizalom?

to trust jelentése kifejezésekben

to trust in sy

bízik vkiben
megbízik vkiben

to trust to sg

bízik vmiben
reménykedik vmiben

to trust sy implicitly

fenntartás nélkül bízik vkiben

trusty

becsületes
megbízható

trusted

bizalmas
megbízható

trustee

célvagyon kezelője
felügyelő
gondnok
igazgatósági tag
kurátor
letéteményes
megbízott
megbízott személy
meghatalmazott
vagyonkezelő

truster

hitelt adó, nyújtó személy
vkben megbízó, bizakodó, reménykedő személy

distrust

bizalmatlanság
gyanakvás

on trust

hitelbe adott
letétbe helyezett
megőrzésre átadott
megőrzésre átvett

trustful

bizalomteljes

port trust

kikötőhatóság

to entrust

megbíz
rábíz

trust-deed

bizalmi meghatalmazás

trustiness

megbízhatóság

trustingly

bizalommal
bízva
reménykedve

brain trust

agytröszt
szakértőcsoport

mistrustful

bizalmatlan
gyanakvó

to mistrust

nem bízik vmiben

trustworthy

becsületes
bizalomra méltó
biztos
elhihető
hiteles
hitelt érdemlő
megbízható
szavahihető
tisztességes

bare trustee

jogosultságának végére ért meghatalmazott

brains trust

agytröszt
szakértőcsoport

trust-estate

alapítványi vagyon

trustfulness

bizalom

trustworthily

becsületesen
hűen
megbízhatóan
tisztességesen

untrustworthy

bizalomra nem méltó
megbízhatatlan

public trustee

közgyám

breach of trust

bizalommal való visszaélés
hitszegés
hivatalos hatalommal való visszaélés

trust territory

gyámsági terület

trustworthiness

becsületesség
hitelesség
hűség
megbízhatóság
szavahihetőség
tisztesség

charitable trust

kegyes alapítvány

board of trustees

gondnokság
igazgatóság
ügyintézőség

position of trust

bizalmi állás

don't trust to luck

ne bízzál a szerencsében

to entrust sg to sy

rábíz vmit vkire

to take sg on trust

vakon elhisz vmit

trustworthy witness

hiteles tanú
kétségtelenül hiteles tanú
megcáfolhatatlan tanú

don't trust to luck!

ne bízzál a szerencsében!

to supply sg on trust

hitelben szállít vmit

trustee in bankruptcy

csődtömeggondnok

trustworthy guarantee

biztos garancia