shed jelentése magyarul a szótárban

Összesen 158 jelentés felelt meg a keresésnek. shed magyarulshed meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to shed, shed, shed
Inges alak: shedding
E/3: sheds

to shed képe

to shed jelentese magyarul
Példamondatok
I have shed pewter tears. = Ólomkönnyeket hullattam.
Főnév
A szó gyakorisága:A shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentéseA shed gyakorisága, jelentése
Többes száma: sheds
viskó, kaliba
Példamondatok
The shed is empty. = A pajta üres.

to shed jelentése kifejezésekben

to shed tears

könnyeket ont

to shed light on sg

fényt derít vmire
fényt vet vmire

to shed, shed

elejt
elhullat
elhány
elveszít
hullat
kiönt
ont
vet
áraszt
önt

dashed

fene ette
feneette
istenverte
átkozott

flushed

felhevült
kipirult

sloshed

részeg

ambushed

elrejtett
lesbe állított
álcázott

famished

kiéhezett

bloodshed

vérontás

tarnished

homályos
patinás

tool-shed

szerszámkamra
szerszámoskamra

varnished

fényezett
lakkozott
politúrozott

watershed

vízgyűjtő terület
vízhányó
vízválasztó

unfinished

befejezetlen
bevégzetlen
el nem készült
kidolgozatlan
kikészítés nélküli
meg nem munkált
nyers
simítatlan
színezetlen
utolsó simítás nélküli

vanquished

legyőzött

stonewashed

kőmosott

unblemished

feddhetetlen
szeplőtlen

unfurnished

berendezetlen
bútorozatlan
felszereletlen
kiürített
vminek híjával levő
vmit nélkülöző

untarnished

el nem halványult
el nem homályosult
fényét megtartó
meg nem fakult
meg nem sötétedett
mocsoktalan
régi fényében ragyogó
régi fényében tündöklő
szeplőtlen

unvarnished

cicomátlan
egyszerű
fényezetlen
kendőzetlen
leplezetlen
matt

accomplished

kiváló
kész
művelt
rutinos
tökéletes

polished oak

fényezett tölgyfa

potting shed

melegház

to be abashed

zavarban van

polished parts

fényes részek

to be ambushed

csapdába esik
tőrbe esik

to get smashed

berúg

lashed-together

összecsapott
összetákolt

to be washed up

annyi neki
befellegzett neki
csöngettek neki
kampec neki
lőttek neki

to feel abashed

kelletlenül érzi magát
kényszeredetten érzi magát

flushed with joy

örömmámorban

to be washed out

halálra fáradt
teljesen kivan

to be established

megalakul

to be hard pushed

le van égve
nincs pénze
rosszul áll anyagilag

to feel washed out

halálra fáradt
teljesen kivan

to look washed out

halálra fáradt
teljesen kivan

the thunder crashed

becsapott a villám
csattogott a mennydörgés
harsogott a mennydörgés
visszhangzott a mennydörgés
zengett a mennydörgés

I am pushed for time

idő szűkében vagyok
sürget az idő

flushed with victory

diadalittasan
győzelemtől mámoros
győzelemtől mámorosan

have you finished it?

befejezted?
elkészült?
készen van?