set up jelentése magyarul a szótárban

Összesen 76 jelentés felelt meg a keresésnek. set up magyarulset up meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to set up, set up, set up
Inges alak: setting up
E/3: sets up

set up a clamour

nagy lármát csap

set up a MS

kéziratot szed, cikket kiszed

set up in business

elhelyezkedik az üzleti életben

set up for an atheist

ateistának vallja magát
Példamondatok
Set up the tents. = Állítsátok fel a sátrakat.

to a kifejezésszótárban

to OK

beleegyezik
helybenhagy
jóváhagy
szignál

to ax

csökkent
leszállít

to go

menni

to me

nekem

to up

emel
felemelkedik
feláll
fokoz
megjelöl

to ace

hallgat (vallatásnál)
nem árulja el a titkot

to act

alakít
cselekszik
hat
intézkedik
játszik
megjátszik
működik
művel
szerepel

to add

egybevet
emel
hozzáad
hozzájárul
hozzájön
hozzátesz
hozzátold
szaporodik
összead
összeköt

to age

érlel
öregszik
öregít

to aid

előmozdít
elősegít
megsegít
segédkezik
segít
támogat