set off jelentése magyarul a szótárban

Összesen 51 jelentés felelt meg a keresésnek. set off magyarulset off meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A set off gyakorisága, jelentéseA set off gyakorisága, jelentéseA set off gyakorisága, jelentéseA set off gyakorisága, jelentéseA set off gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to set off, set off, set off
Inges alak: setting off
E/3: sets off

debt, gain, loss

ellensúlyoz
kiemel
Példamondatok
We set off in the early morning. = Kora reggel indultunk.
She set off the outlines with neon green. = Neonzölddel emelte ki a körvonalakat.

to a kifejezésszótárban

to OK

beleegyezik
helybenhagy
jóváhagy
szignál

to ax

csökkent
leszállít

to go

menni

to me

nekem

to up

emel
felemelkedik
feláll
fokoz
megjelöl

to ace

hallgat (vallatásnál)
nem árulja el a titkot

to act

alakít
cselekszik
hat
intézkedik
játszik
megjátszik
működik
művel
szerepel

to add

egybevet
emel
hozzáad
hozzájárul
hozzájön
hozzátesz
hozzátold
szaporodik
összead
összeköt

to age

érlel
öregszik
öregít

to aid

előmozdít
elősegít
megsegít
segédkezik
segít
támogat