say jelentése magyarul a szótárban

Összesen 97 jelentés felelt meg a keresésnek. say magyarulsay meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to say, said, said
Inges alak: saying
E/3: says

to say képe

to say jelentese magyarul
szól, mond
elárul, mutat

say for somebody/something

mellette szól
Példamondatok
They say it is dangerous. = Azt mondják, veszélyes.
Főnév
A szó gyakorisága:A say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentése
Többes száma: says
Határozószó
A szó gyakorisága:A say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentése
mondjuk
például

to say jelentése kifejezésekben

to say mass

misét mond

to say grace

asztali imát mond

to say goodby

elbúcsúzik

to say goodbye

elbúcsúzik

to say sg in play

tréfából mond vmit

to say ditto to sy

egy véleményen van vkivel
hozzájárul

to say smart things

szellemes dolgokat mond
szellemeskedik

to say hard things to sy

alaposan odamondogat vkinek
csúnyán odamondogat vkinek
jól odamondogat vkinek
keményen odamondogat vkinek

to say a good word for sy

szól egy jó szót vkinek az érdekében
szól egy szót vkinek az érdekében

to say harsh things to sy

keményen odamondogat vkinek

to say first one thing than another

előbb így beszél aztán meg úgy
nem lehet hitelt adni a szavának

sad to say

sajnos

sorry to say

sajnos

truth to say

az igazat megvallva

strange to say

bármilyen furcsa is
bármilyen különös is
furcsa módon
furcsán hangzik

that is to say

vagyis

I regret to say

sajnálattal kell közölnöm

as much as to say

mintha azt akarná mondani, hogy

it is easy to say

könnyű azt mondani

have a word to say

van vmi mondanivalója

yes I am sorry to say

sajnos igen

suffice it to say that

elég annyi hogy
elég az hozzá hogy

I hardly know what to say

nem is tudom, mit mondjak

it is easy for you to say

könnyű neked azt állítani, hogy
te könnyen beszélsz

to be entitled to say that

joggal mondja hogy
jogosan mondja hogy
méltán mondhatja hogy

say!

ejha!

says

mond

sayer

költő
mondó

I say!

nahát!

I dare say

kétségkívül
nagyon is lehetséges
nagyon is valószínű
úgy lehet

people say

azt mondják

I dare say!

meghiszem azt!
no, mondhatom!

say no more

ne beszélj többet
ne mondj többet

I say old egg

ide figyelj öregem
mondok vmit öreg fiú
nos öregem

never say die!

sohase csüggedj!

say something!

mondj valamit!

I need hardly say

mondanom sem kell

what did you say?

mit mondott?
mit mondtál?

I needn't say more

nem kell többet mondanom

for all he may say

bármit is mond