respect jelentése magyarul a szótárban

Összesen 113 jelentés felelt meg a keresésnek. respect magyarulrespect meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentése
Többes száma: respects

to respect képe

to respect jelentese magyarul

respects

üdvözlet
Példamondatok
Was it respect? = Ez tisztelet volt?
Ige
A szó gyakorisága:A respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentéseA respect gyakorisága, jelentése
Ragozás: to respect, respected, respected
Inges alak: respecting
E/3: respects
Példamondatok
I respect you. = Én tisztellek téged.

to respect jelentése kifejezésekben

respects

üdvözlet

respecter

vmit figyelembe vevő személy
vmit tisztelő személy

disrespect

tiszteletlenség

respectful

tiszteletteljes
tisztelettudó
tisztes

respecting

illetően
tekintetében v. az árra vonatkozólag nem tudunk megegyezn
vonatkozólag

respective

illető
megfelelő
saját
viszonylagos

respectable

becsületes
elfogadható
elég jó
elég nagy
elég sok
illő
jó hírű
meglehetős nagy
meglehetős sok
számba jövő
tekintélyes
tiszteletre méltó
tiszteletreméltó
tisztes
tisztességes
tűrhető

respectably

illően
tiszteletre méltóan
tisztességesen

respectless

gondatlan
tiszteletlen
tekintet nélkül vkre, vmre

respectuous

tiszteletet keltő, parancsoló
tiszteletteljes
tisztelettudó

unrespected

tiszteletben, megbecsülésben nem részesülő
tiszteletnek, megbecsülésnek nem örvendő

high respect

mély tisztelet

irrespective

független
tekintetbe nem vevő

respectfully

tiszteletteljesen

respectively

egyenként
illetve
illetőleg

self-respect

hiúság
önbecsülés
önérzet

unrespectful

tiszteletlen

disrespectful

tiszteletlen
udvariatlan

respectivelly

illetőleg

irrespectively

függetlenül

respectability

jóhírűség
tiszteletre méltó személy
tiszteletreméltóság
tisztesség
társadalmi formákhoz való ragaszkodás

respectfulness

tisztelettudás

disrespectfully

tiszteletlenül
udvariatlanul

lack of respect

tiszteletlenség

respectableness

maintain the respectabilities of life
ragaszkodik a társadalmi hagyományokhoz
tiszteletreméltóság
társadalmi formákhoz való ragaszkodás

self-respecting

önbecsülő
önmagára adó
önmagára valamit adó
önérzetes

respectabilities

előkelőségek

disrespectfulness

tiszteletlenség
udvariatlanság

irrespective of sg

tekintet nélkül vmire

to command respect

tiszteletet kelt
tiszteletet parancsol

respectable society

jó társaság

irrespectively of sg

függetlenül vmitől

it isn't respectable

ez nem illik

out of respect for sy

vki iránti figyelemből

out of respect for you

ön iránti tiszteletből

very respectable woman

abszolút tisztességes nő

she is of a respectable age

már nem mai csirke
tisztes korban van

respectabilities of the town

város előkelőségei

respectable number of people

emberek szép számban
jó sokan

to be no respecter of persons

senkire sincs tisztelettel