render jelentése magyarul a szótárban

Összesen 55 jelentés felelt meg a keresésnek. render magyarulrender meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A render gyakorisága, jelentéseA render gyakorisága, jelentéseA render gyakorisága, jelentéseA render gyakorisága, jelentéseA render gyakorisága, jelentése
Ragozás: to render, rendered, rendered
Inges alak: rendering
E/3: renders

to render képe

to render jelentese magyarul
nyújt, ad
tesz
visszaad
Példamondatok
Such a fighter as you, would render fine sport in the monthly rites. = Az olyan gladiátor, mint te, jó szórakoztatást nyújt a havi rítusokon.

to render jelentése kifejezésekben

to render sg likely

valószínűsít

to render sg probable

valószínűsít

to render sy a service

szolgálatot tesz vkinek

to render more difficult

megnehezít

to render sg verisimilar

valószínűsít

to render an account of sg

számot ad vmiről

to render unto Caesar the things that are Caesar's

megadja a császárnak, ami a császáré

rendered

csak számolásban használt v. elszámolási bankjegy, érme
US money of account
cast an account
formájában nem létező pénzegysé
számvetés
számítás
számítást végez

renderer

előadó művész
interpretátor

misrender

tévesen fordít, ír le v. ad vissza vmt

quarender

egy fajta korai alma

rendering

adás
előadás
fordítás
interpretálás
kiolvasztás
nyújtás
tolmácsolás
vakolás

surrender

abbahagyás
beszolgáltatás
elhagyás
feladás
lemondás
megadás
átadás

renderable

előadható
más nyelven
tolmácsolható
visszaadható

to surrender

beszolgáltat
felad
kiad
lemond
megad
megadja magát
átad

unsurrendered

be nem szolgáltatott
meg, át, ki nem adott
át nem engedett

as per account rendered

elszámolás szerint
számadás szerint