project jelentése magyarul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. project magyarulproject meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentése
Többes száma: projects

to project képe

to project jelentese magyarul
téma, feladat
Példamondatok
Project preparation stage: duties of coordinators. = Az építési terv előkészítése: a koordinátorok feladatai.
He is doing a school project. = A házi feladatán dolgozik.
Ige
A szó gyakorisága:A project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentéseA project gyakorisága, jelentése
Ragozás: to project, projected, projected
Inges alak: projecting
E/3: projecting

to project jelentése kifejezésekben

to project a plan

síkot kivetít
síkot vetít
tervet készít

to project over sg

kinyúlik vmi fölé
kiugrik vmi fölé
nyúlik vmi fölé

to project a journey

utazást tervbe vesz

to project oneself into sg

beleképzeli magát vmibe
elképzel
átél

to project oneself into the past

gondolatban visszaszáll a múltba

to project a picture on the screen

képet vetít a vászonra

projects

projectek

projected

tervbe vett
tervezett
vetített
vetített árnyék

projector

vetítőgép

projectile

hajító
lövedék

projecting

kinyúló
kiszögellő
kiugró
kiálló

projection

elképzelés konkrét képe
földgömb ábrázolása sík lapon
hajítás
kilövés
kinyúlás
kirepítés
kiszögellés
kitervezés
kiugrás
kiugró rész
kiugró tag
kivetítés
kiálló rész
kiálló tag
nyúlvány
projekció
tervezés
vetítés
vetület
vázolás
éggömb ábrázolása sík lapon
énkivetítés

projective

elképzelést kivetítő
menny vetítési ábrázolhatóság (mértanban)

projecture

kinyúlás
kiszögellés
nyúlvány

projectively

vetítés, vetület, projekció útján

pilot project

bemutató vállalkozás
kísérleti vállalkozás
próbavállalkozás

projectionist

mozigépész
térképészeti vetületszerkesztő
vetítő gépész
vetületszerkesztő

housing project

lakótelep

movie projector

vetítőgép

projecting ears

elálló fül

projection room

mozigépház
vetítőfülke
vetítőkamara
vetítőterem

still projector

diavetítő

projection booth

mozigépház
vetítőkamara

atomic projectile

atomlövedék

effects projector

hatásvilágító fényszóró

path of projectile

lövedékröppálya

projection machine

vetítőgép
vetítőkészülék

projecting forehead

domború homlok
előreugró homlok

projection receiver

televíziós vetítő vevőkészülék

suppliers for projects

beruházási szállítók