profess jelentése magyarul a szótárban

Összesen 114 jelentés felelt meg a keresésnek. profess magyarulprofess meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A profess gyakorisága, jelentéseA profess gyakorisága, jelentéseA profess gyakorisága, jelentéseA profess gyakorisága, jelentéseA profess gyakorisága, jelentése
Ragozás: to profess, professed, professed
Inges alak: professing
E/3: professes
gyakorol
Példamondatok
I don't profess to be clear about dates. = Nem állítom, hogy erős oldalam az időpontok nyilvántartása.

to profess jelentése kifejezésekben

to profess friendship

barátságot hangoztat

to profess Christianity

kereszténynek vallja magát

to profess oneself Christian

kereszténynek vallja magát

professed

bevallott
hivatásos
kifejezett
meggyőződéses
szerzetesi fogadalmat tett
állítólagos

professor

egyetemi tanár
főiskolai tanár
hitvalló
professzor
valló

disprofess

hivatást, foglalkozást abbahagy

professing

hithű
meggyőződéses
meggyőződéses marxista

profession

foglalkozás
hitvallás
hivatás
mesterség
nyilatkozat
szakma
szakmabeliek összessége
szellemi foglalkozás
szerzetesi fogadalom
élethivatás

professory

professzori
professzoros
tanári
tanáros

professedly

bevallottan
látszólag
nyilvánvalóan
nyíltan
állítólag
állítólagosan

professional

diplomás
hivatásos
profi
szabad foglalkozású
szakember
szakmabeli
szakmai
szakszerű
szakértő
szakértői

professorate

egyetemi tantestület
professzorság
tanszék
tanári, professzori testület
tanári, professzori állás
tanárság

professorial

professzori
professzoros
tanári
tanáros

professoriate

egyetemi tantestület

professorship

egyetemi tanszék
katedra

professionally

hivatásszerűen
szakmailag

unprofessional

magán
magánjellegű
nem diplomás
nem hivatásos
nem szakszerű
szakképzettség nélküli

professionalism

profirendszer
szakszerű hivatásgyakorlás

professionalist

hivatásos
professzionista

professionality

szakmai, hivatásos jelleg

professionalize

hivatásossá, professzionistává tesz
hivatásossá, professzionistává, profivá lesz, válik
hivatásszerűen űz
hivatásszerűvé tesz

professional man

diplomás
szabad foglalkozású
szabad foglalkozású ember

regius professor

egyetemi tanár

unprofessionally

amatőrként
nem hivatalosan
nem hivatásszerűen

adjunct professor

docens

learned profession

tudós pálya

professor emeritus

egyetemi tanár

visiting professor

egyetemi tanár

writing profession

írói hivatás

assistant professor

adjunktus
egyetemi adjunktus

associate professor

docens
egyetemi docens

profession of faith

hitvallás

professionalization

hivatásossá, professzionistává tétel
hivatásszerű űzés

professional classes

diplomások
szellemi pályán lévők

by profession he is a

foglalkozására nézve ő

professional practice

szakmai gyakorlat

professor's assistant

tanársegéd

entrance into a profession

pályakezdés

to take professional advice on

orvosi tanácsot két
szaktanácsot kér
ügyvédi tanácsot kér

to go into the legal profession

jogi pályára lép