post jelentése magyarul a szótárban

Összesen 105 jelentés felelt meg a keresésnek. post magyarulpost meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentése
Többes száma: posts

to post képe

to post jelentese magyarul
posta
őrhely
rakonca
Példamondatok
This arrived with this afternoon's post. = Ez a délutáni postával érkezett.
Ige
A szó gyakorisága:A post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentése
Ragozás: to post, posted, posted
Inges alak: posting
E/3: posts
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentéseA post gyakorisága, jelentése

post-

utáni
Példamondatok
post-flight activities = repülés utáni tevékenységek

to post jelentése kifejezésekben

to post a letter

felad egy levelet

to post up the ledger

főkönyvbe átvezet

to post-treat

utókezel

post-

utáni
utó
utólagos

postal

postai

poster

falragasz
futár
gyorsküldönc
plakát
plakátragasztó
postaló
poszter

postil

posztilla
szélmagyarázat (főként Ótestamentumban)

post-box

postaláda

post-war

háború utáni

bank post

külföldi levelezéshez való levélpapír

door post

ajtófélfa
ajtókeret

lamp post

lámpaoszlop

line post

pózna
vezetékoszlop

first post

első takarodó

guide-post

útirányjelző tábla

metal post

ércpillér

newel post

korlátpillér
orsópillér

film poster

moziplakát

command post

hadiszállás
harcálláspont

movie poster

moziplakát

postal clerk

postatisztviselő

to ride post

váltott lovakkal lovagol
váltott lovakkal utazik

detached post

előretolt állás

post exchange

helyőrségi üzlet
kantin

spotting post

légvédelmi megfigyelőállás
megfigyelőállás

to be on post

őrségen van

picture poster

képes falragasz
képes plakát

pneumatic post

csőposta

post-treatment

utókezelés

telegraph-post

sürgönypózna
távíróoszlop

post office box

pf.
postafiók

poster designer

plakátrajzoló

registered post

ajánlott küldemény
ajánlott postai küldemény

head post office

főposta

observation post

katonai megfigyelőállás
megfigyelőállás

post-mortem room

kórboncterem

exchange of posts

álláscsere

postal censorship

postai cenzúra
postai ellenőrzés

to hold high post

magas beosztásban van

to keep sy posted

rendszeresen tájékoztat vkit
rendszeresen értesít vkit