poll jelentése magyarul a szótárban

Összesen 96 jelentés felelt meg a keresésnek. poll magyarulpoll meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A poll gyakorisága, jelentéseA poll gyakorisága, jelentéseA poll gyakorisága, jelentéseA poll gyakorisága, jelentéseA poll gyakorisága, jelentése
Ragozás: to poll, polled, polled
Inges alak: polling
E/3: polls
elnyer

poll a vote for somebody

szavaz valakire, szavazatát leadja valakire
Példamondatok
We polled this motion. = Leszavaztattuk ezt a javaslatot.

to poll jelentése kifejezésekben

to pollute

szennyez

pollan

Coregonus laveretus
vándor maréna

polled

szarvatlan

pollee

közvélemény-kutatásban megkérdezett személy

pollen

hímpor
pollen
virágpor

pollack

merlánhal

pollard

megnyesett

polling

szavazás

pollock

Gadus pollachius
sárga, sávos tőkehal

redpoll

kenderike

clotpoll

Sh tökfej

pollbook

választói névjegyzék

pollinic

virágpor-

pollster

közvélemény-kutató

polluted

szennyezett

pollywog

ebihal

unpolled

le nem szavazott (szavazat)
levágatlan
nyíratlan

deed-poll

egyoldalú szerződés

pollenize

beporoz

pollinate

beporoz (növényt)
beporozni

pollinize

beporoz

pollutant

szennyező

pollution

szennyezés

hoi polloi

néptömegek
széles néprétegek
átlagemberek

madapollam

tex sifon

pollenless

virágpor, hímpor nélküli

pollenosis

pollinosis
virágpor okozta betegség

pollinosis

szénanátha
virágpor okozta betegség

unpolluted

mocsoktalan
szennyezetlen

equipollent

egyenlő erejű, hatású
egyenértékű

pollination

beporzás

equipollence

egyenértékűség

equipollency

egyenértékűség

polling both

szavazófülke

air pollution

légszennyezés

pollenization

beporzás

polliniferous

virágporos
virágport, himport vivő

pollinization

beporzás

noise pollution

zajártalom

to go to the polls

szavaz
urnához járul