piece jelentése magyarul a szótárban

Összesen 100 jelentés felelt meg a keresésnek. piece magyarulpiece meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentése
Többes száma: pieces

to piece képe

to piece jelentese magyarul
rész, darab
, műtárgy
Példamondatok
Have you got a piece of paper? = Van egy darab papírja?
The fifteen-sou piece fell into the water. = A tizenöt sous pénzdarab beleesett a vízbe.
Ige
A szó gyakorisága:A piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentése
Ragozás: to piece, pieced, pieced
Inges alak: piecing
E/3: pieces

piece up

helyrehoz, kijavít

piece out

kiegészít, kitold, összerak

to piece jelentése kifejezésekben

to piece out

kiegészít
kitold
összerak

to piece together

kiegészít
összeilleszt
összerak
összetold
összetoldoz
összeállít

face-piece

gázálarc

show-piece

kiállítási darab
kiállítási példány

loose piece

lejáró rész
leváló rész

centre-piece

asztaldísz

in one piece

egyben

museum piece

muzeális darab
muzeális tárgy

cocking-piece

elsütőbillentyű
kakas

costume piece

jelmezes történelmi darab
jelmezes történelmi színdarab

piece of junk

bóvli
eladhatatlan áru

piece by piece

darabonként
darabszám

piece of linen

rongy

a piece of land

egy darab föld

a piece of meat

egy darab hús

companion piece

ellendarab

insertion piece

betét
betétdarab

piece of advice

jó tanács
tanács

piece of poetry

költemény
költői mű
vers

strutting-piece

keresztgerenda
keresztkötés

to go to pieces

bomlik

to play a piece

eljátszik egy zenedarabot
előad egy zenedarabot

a piece of candy

egy szem cukorka

repertoire piece

repertoár darab
állandó műsordarab
állandó műsorszám

to cut in pieces

darabol

a piece of string

egy darab madzag

to pull in pieces

darabokra tép
ízekre szed

to pull to pieces

darabokra tép
ízekre szed

to take to pieces

darabokra szed

piece of furniture

bútordarab

to break in pieces

darabol

to break to pieces

darabokra tör

to cut into pieces

szabdal

to cut in to pieces

darabol

a piece of furniture

egy bútordarab

piece for four hands

négykezes darab
négykezes zongoradarab

fine piece of writing

jól megírt írásmű
szép írásmű

piece of impertinence

szemtelenség

piece that plays well

színre jól alkalmazható darab

to break in to pieces

darabol