master jelentése magyarul a szótárban

Összesen 120 jelentés felelt meg a keresésnek. master magyarulmaster meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentése
Többes száma: masters

to master képe

to master jelentese magyarul
úr, gazda
igazgató
mester

Master of Arts

Magister Artium, bölcsészdoktor
Példamondatok
He is my old master. = Ő az én idős mesterem.
Ige
A szó gyakorisága:A master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentéseA master gyakorisága, jelentése
Ragozás: to master, mastered, mastered
Inges alak: mastering
E/3: masters
uralkodik, úr, ura
legyőz
Példamondatok
He mastered a lot of things. = Elsajátított sok dolgot.

to master jelentése kifejezésekben

to mastermind

háttérből irányít

mastery

alapos ismeret
beható ismeret
fölény
hatalom
kiválóság
uralom
ügyesség

masterly

kiváló
mesteri
tökéletes
ügyes

fagmaster

felsőbb osztályú diák aki csicskást, dárdást tart
kisdiákot aki kiszolgálja

masterful

hatalmaskodó
mesteri
parancsoló
remek
zsarnoki

masterman

családfő
törzsfőnök

paymaster

fizetőtiszt
hadbiztos
számvivő
számvivőtiszt

bandmaster

karmester

headmaster

igazgató

masterhood

uralkodás

mastermind

vezető elme

masterwork

főmű
mestermű

postmaster

postamester

quizmaster

játékmester
játékvezető

easy master

elnéző tanár
nem szigorú főnök

hard master

sokat követelő gazda
sokat követelő mester
sokat követelő tanár
sokat követelő úr
szigorú gazda
szigorú mester
szigorú tanár
szigorú úr

masterpiece

mestermű

old masters

régi festők

scoutmaster

cserkész őrsvezető
cserkészparancsnok
cserkésztiszt

task-master

munkafelügyelő

toastmaster

pohárköszöntők bejelentője
áldomásmester

whoremaster

strici

yard master

tolatásvezető
tolatómester

check master

poggyászkezelő

games master

sportvezető
testnevelési tanár

chorus-master

karmester
karnagy
karvezető
vezérénekes

masterfulness

hatalmaskodás
zsarnokoskodás

quartermaster

gazdászati tiszt
kormányos
kormányosmester
szállásmester

senior master

vezető tanár

stationmaster

állomásfőnök

careers master

pályaválasztási tanácsadó

schoolmasterly

tanáros
iskolamesteres
kukacoskodó
szőröző

singing master

énektanár

master sergeant

alhadnagy
legidősebb tiszthelyettes

resident master

bennlakó tanár
bennlakó tanító

assistant master

középiskolai tanár

master of the house

házigazda

quartermaster corps

hadbiztosság

like master like man

amilyen az úr olyan a szolga
amilyen az úr, olyan a szolga

to meet one's master

emberére talál