make jelentése magyarul a szótárban

Összesen 121 jelentés felelt meg a keresésnek. make magyarulmake meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to make, made, made
Inges alak: making
E/3: makes

to make képe

to make jelentese magyarul

make a speech

beszédet mond

make the bed

beágyaz

make light of something

könnyen vesz valamit

make somebody laugh

megnevettet valakit

make do

megcsinálja

make something felt

éreztet valamit

make it (with somebody)

ágyba bújik valakivel, lefekszik valakivel

make something understood

megértet valamit
Példamondatok
I'll make up a list. = Majd készítek egy listát.
Make no sudden movements! = Ne csináljon hirtelen mozdulatokat!
I don't make much, but I don't spend much. = Keveset keresek, de keveset is költök.
Főnév
A szó gyakorisága:A make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentéseA make gyakorisága, jelentése
Többes száma: makes
Példamondatok
How wonderfully they make this soap. = Milyen bámulatos gyártmány ez a szappan.

to make jelentése kifejezésekben

to make port

befut a kikötőbe
eléri a kikötőt

to make a bet

fogad

to make water

ivóvizet vesz fel
vizel
vizet enged be (léken)
vizet ereszt

to make a slip

hibát ejt

to make a house

megvan a határozatképességhez szükséges létszám

to make a match

házasságot köt

to make sg felt

éreztet vmit

to make a dicker

alkura lép
üzletet köt

to make a splash

nagy szenzációt kelt

to make the team

bekerül a csapatba

to make away with

elhurcol
eltesz láb alól
eltékozol
fölemészt
magával visz
meglép

to make the grade

boldogul
megüti a mértéket
sikerül neki vmi

to make up leeway

hátrányt behoz
mulasztást bepótol

to make a wry face

savanyú képet vág

to make do with sg

beéri vmivel
megelégszik mivel

to make good cheer

jól eszik
jól étkezik
jóllakik

to make love to sy

szeretkezik vkivel
udvarol vkinek

to make meat of sy

eltesz vkit láb alól
hidegre tesz vkit

to make sure of sg

megbizonyosodik vmiről
meggyőződik vmiről

to make a run at sy

nekifut vkinek

to make court to sy

udvarol vkinek

to make experiments

kísérletez
kísérletezik

to make a bid for sg

ajánlatot tesz vmire
igyekszik megszerezni vmit
pályázik vmire
ráígér vmire
árajánlatot tesz vmire

to make a waste of sg

elpazarol vmit
hiábavalóan feláldoz vmit

to make one's getaway

meglép

to make a vow to do sg

megesküszik, hogy megtesz vmit
megfogadja, hogy megtesz vmit

to make more difficult

megnehezít

to make cold meat of sy

eltesz vkit láb alól
hidegre tesz vkit

to make one's blood boil

feldühít
felmérgesít

to make one's flesh crawl

borsódzik tőle az ember háta
megborzaszt vkit
meglibabőröztet vkit

to make one's way in life

boldogul az életben

to make sy's acquaintance

ismeretséget köt vkivel
megismerkedik vkivel

to make it up to sy for sg

kárpótol vkit vmiért
kártalanít vkit vmiért

to make sy a present of sg

megajándékoz vkit vmivel

to make things warm for sy

megnehezíti a dolgokat vki számára
megnehezíti vki életét
megnehezíti vkinek az életét
megtáncoltat vkit

to make up arrears of work

behozza lemaradását a munkában

to make a hole in the water

vízbe öli magát

to make a precarious living

bizonytalan a megélhetése

to make use of sy's service

kihasznál vkit

to make little account of sg

nem csinál nagy dolgot vmiből
nem sokat törődik vmivel
nem sokba veszi az egész dolgot