join jelentése magyarul a szótárban

Összesen 113 jelentés felelt meg a keresésnek. join magyaruljoin meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentése
Ragozás: to join, joined, joined
Inges alak: joining
E/3: joins

to join képe

to join jelentese magyarul
Példamondatok
And join them one to the other into one stick, and they shall become one in thy hand. = Aztán illeszd össze az egyiket a másikkal egy fává, legyenek eggyé a kezedben.
In the meantime, please join our meeting! = Addig is, kérem, csatlakozzék a gyűlésünkhöz!
You will join me for breakfast at eight-thirty in the Great Hall. = Reggel nyolc óra harminc perckor találkozunk a reggelinél a nagyteremben.
Főnév
A szó gyakorisága:A join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentése
Többes száma: joins

to join jelentése kifejezésekben

to join in

csatlakozik vmihez
részt vesz vmiben

to join hands

szövetkezik

to join together

egyesít
összerak

to join the colours

felcsap katonának

to join the majority

meghal

to join battle with sy

megküzd vkivel
megütközik vkivel

to join forces with sy

erejét egyesíti vkivel

to join two yarns end to end

két fonalvéget összeilleszt

joiner

asztalos
ács

joint end

csuklós vég

joint gap

illesztési hézag

joint bolt

csuklócsap
ágyúcsapszeg

joint gout

csúz
köszvény
szaggatás
ízületi fájdalom

joint ring

kapcsoló gyűrű
tömítőgyűrű

joint rule

szinarchia
társuralkodás
többes fejedelemség

joint stock

alaptőke
társasági vagyon

juice joint

csapszék
pálinkamérés

roast joint

egybesült hús
pecsenye

stiff joint

megmerevedett ízület

bonded joint

áthidalt sínütközés

joint estate

vagyonközösség

joint shares

közösen birtokolt részvény

joint tenant

bérlőtárs
társbérlő

out of joint

kificamodott
kizökkentett
megzavart

pickup joint

húsvásár
szórakozóhely könnyű ismerkedési lehetőséggel

swivel joint

csuklópántos kötés
csuklós kötés
forgócsukló
kilengő kötés

joint capital

társasági alaptőke
társasági tőke

joint heiress

örököstárs

knuckle-joint

csukló
csuklós kapcsolás
gömbcsukló
térdizület
ujjizület

notched joint

hornyolt kötés

upright joint

függőleges ereszték

dovetail joint

fecskefark-csapolás
fecskefark-illesztés
fecskefarkkötés
fecskefarkú illesztés
fecskefarkú kötés

gambling joint

játékbarlang

joiner's cramp

asztalos csavarfogó
asztalos satu
műasztalos satu

joint business

közös üzlet
meta-ügylet
részes üzlet
társas cég
társas vállalat

tapeworm joint

galandféreg ízülete

joint committee

egyesített bizottság
interparlamentáris bizottság
közös bizottság
vegyes bizottság

joint fastening

sínheveder
ütközési és sínillesztés

joint ownership

közös tulajdon
osztatlan jószág

jook-juke joint

csehó
lebuj