cut off jelentése magyarul a szótárban

Összesen 50 jelentés felelt meg a keresésnek. cut off magyarulcut off meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A cut off gyakorisága, jelentéseA cut off gyakorisága, jelentéseA cut off gyakorisága, jelentéseA cut off gyakorisága, jelentéseA cut off gyakorisága, jelentése
Ragozás: to cut off, cut off, cut off
Inges alak: cutting off
E/3: cuts off
levág

kikapcsol (vizet, áramot, gázt)

elzár

telefon-összeköttetést

szétszakít, megszakít, szétbont

élelmet, járandóságot

megvon
Példamondatok
He cut off a slice of meat. = Levágott egy darab húst.
Water was cut off the village. = Elvágták a vizet a falutól.
The children were cut off sweets. = Megvonták a gyerekektől az édességet.

to a kifejezésszótárban

to OK

beleegyezik
helybenhagy
jóváhagy
szignál

to ax

csökkent
leszállít

to go

menni

to me

nekem

to up

emel
felemelkedik
feláll
fokoz
megjelöl

to ace

hallgat (vallatásnál)
nem árulja el a titkot

to act

alakít
cselekszik
hat
intézkedik
játszik
megjátszik
működik
művel
szerepel

to add

egybevet
emel
hozzáad
hozzájárul
hozzájön
hozzátesz
hozzátold
szaporodik
összead
összeköt

to age

érlel
öregszik
öregít

to aid

előmozdít
elősegít
megsegít
segédkezik
segít
támogat