cop jelentése magyarul a szótárban

Összesen 131 jelentés felelt meg a keresésnek. cop magyarulcop meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentése
Többes száma: cops

to cop képe

to cop jelentese magyarul
taréj
Példamondatok
He is just one cop. = Ő csak egy zsaru.
Ige
A szó gyakorisága:A cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentése
Ragozás: to cop, copped, copped
Inges alak: copped
E/3: cops
Példamondatok
I had it coming to me after what I did to you when you were copped in Memphis. = Megérdemeltem azok után, amit veled tettem, mikor téged nyakon csíptek Memphisben.

to cop jelentése kifejezésekben

to cop it

elcsípnek vkit
elfognak vkit
sebet kap
szidást kap
ütlegeket kap

to cop out

kibújik vmi alól
kilép a buliból
kiszáll a buliból
kiugrik a buliból
megfutamodik
nem teljesíti a kötelességét

to cope

beboltoz
beborít
becserél
befed
boltozva fed
elcserél
felveszi a versenyt vkivel
kupolával ellát
megbirkózik vkivel
megállja a helyét vki mellett
megállja a helyét vkivel szemben
palástot ráad
találkozik vkivel
vásárol
átboltoz
érintkezik vkivel
üzletel

to copy

lemásol
másol
puskázik

to copy out

kimásol

to cope over

boltozatot alkot
föléhajlik
kidomborodik
kiugrik
ráhajlik

to cope with sg

megbirkózik vmivel

to cope with sy

megbirkózik vkivel

to cope with a danger

veszéllyel megbirkózik

to cope with a situation

megbirkózik egy helyzettel
megállja a helyét vmilyen helyzetben

cope

ajtó fölötti boltív
bejárati boltrész
bejárati bolttető
felső forma
köpeny
palást
pluviálé
vecsernyepalást
öntőforma felső része
összecsapás
összeütközés
ünnepi püspöki köpeny

coper

csiszár
lócsiszár
lókereskedő
úszó szeszkimérés

copra

kopra

copse

csalit

copsy

bozótos
sarjerdős (vidék)

copier

fénymásoló
másológép

cop-out

megfutamodás

cop yarn

csévefonal

fair copy

tisztázat

free copy

tiszteletpéldány

over copy

tartalékpéldány

true copy

hiteles másolat
másodlat

twist cop

láncfonalcséve

microscope

mikroszkóp

acting copy

rendezői utasításokkal ellátott szereppéldány

carbon copy

másodpéldány

it's no cop

nem is olyan nagy dolog
nem sokat ér

office copy

kiadmány
kiadvány

review copy

recenziós példány

copy machine

másológép

present copy

tiszteletpéldány

official copy

kiadmány
kiadvány

to get copped

elcsípik
rajtakapják

certified copy

hiteles másolat

cope of heaven

égbolt

negotiable copy

eredetivel egyenlő értékű másolat

reviewer's copy

recenziós példány

coped and mitred

palástban és süveggel

exemplified copy

hitelesített másolat

it's a fair cop!

elcsíptek!
rajtakaptak!