command jelentése magyarul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. command magyarulcommand meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentése
Többes száma: commands

to command képe

to command jelentese magyarul

command over oneself

önuralom
Példamondatok
Command followed command. = Parancs parancsot követett.
Ige
A szó gyakorisága:A command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentése
Ragozás: to command, commanded, commanded
Inges alak: commanding
E/3: commands

command admiration

csodálatot kelt
Példamondatok
Do as I have commanded. = Tedd, amit elrendeltem.

to command jelentése kifejezésekben

to command oneself

uralkodik magán
uralkodik önmagán

to command respect

tiszteletet kelt
tiszteletet parancsol

to command a fine view

szép kilátást nyújt

yours to command

állok rendelkezésére

commando

kommandó
különítmény
rohamcsapat

commands

parancsok

commander

parancsnok

air command

légi főparancsnokság

command car

parancsnoki gépkocsi

command post

hadiszállás
harcálláspont

high command

hadvezetőség

command paper

parlament elé terjesztett irat

royal command

királyi parancs

god's commands

isten parancsai
isten parancsolatai

higher command

hadvezetőség

wing-commander

repülőezredes

command missile

rádióirányításos lövedék

command section

vezérlőfülke

to take command

átveszi a hatalmat
átveszi a parancsnokságot

word of command

parancsszó

command guidance

parancsnoki vezérlés
rádióvezérlés

to be in command

parancsnokol
vezet
vezényel

to get a command

parancsnokká nevezik ki

company commander

századparancsnok

second in command

helyettes parancsnok
másodparancsnok
parancsnokhelyettes

supreme commander

fővezér

to assume command

átveszi a parancsnokságon

commander-in-chief

főparancsnok
fővezér
törzsvezér

have command of sg

uralkodik vmin

battalion commander

zászlóaljparancsnok

command of language

beszédkészség

command of the seas

tengerek feletti uralom

I am at you command!

parancsolj velem!
rendelkezésedre állok!

command over oneself

önuralom

divisional commander

hadosztályparancsnok

regimental commander

ezredparancsnok

command of a language

nyelvismeret
nyelvtudás

the second in command

parancsnok-helyettes

money at one's command

vki rendelkezésére álló pénz

ship not under command

kormánynak nem engedelmeskedő hajó
kormányát vesztett hajó