collect jelentése magyarul a szótárban

Összesen 106 jelentés felelt meg a keresésnek. collect magyarulcollect meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A collect gyakorisága, jelentéseA collect gyakorisága, jelentéseA collect gyakorisága, jelentéseA collect gyakorisága, jelentéseA collect gyakorisága, jelentése
Ragozás: to collect, collected, collected
Inges alak: collecting
E/3: collects

collect oneself

összeszedi magátA collect gyakorisága, jelentése
csillag

to collect jelentése kifejezésekben

to collect a tax

adót behajt

to collect stamps

bélyeget gyűjt

to collect oneself

összeszedi magát

to collect together

összegyűjt
összegyűlik

to collect one's wits

összeszedi az eszét

to collectivize

társadalmasít
társadalmi tulajdonba vesz

collected

fegyelmezett
higgadt
összegyűjtött
összeszedett

collector

gyűjtő
jegyszedő
pénzbeszedő
áramszedő

collecting

gyűjtő

collection

gyűjtemény
gyűjtés

collective

együttes
kollektív
kollektíva
közös

collectanea

szemelvények gyűjteménye

collectible

adó, követelés, adósság
behajtható
beváltható
csekk, részvénykupon
pénzösszeg

recollected

nincs elég önuralma
önuralommal rendelkező
összeszedett

uncollected

beszedetlen

collect call

r beszélgetés

collectively

együttesen
közösen
nyelvt gyűjtőnévként

collectivism

kollektivizmus

collectivist

kollektivista
kollektív rendszer híve

collectivity

a társadalmi közösség
kollektivitás vmé
közös birtoklás, tulajdonjog
közösség

recollection

emlék
emlékezet
emlékezés

recollective

emlékekkel teli
jó emlékezőtehetséggel bíró
jó emlékezőtehetségű

to recollect

visszaemlékezik
visszagondol

collectedness

gondolatok rendezettsége
hidegvér
higgadtság
szellemi fegyelmezettség
összeszedettség

collectorship

adószedői, adóhivatalnoki állás

to re-collect

újra összegyűjt
újra összeszed

sand collector

homokfogó

toll-collector

vámszedő

collect package

utánvételcsomag

collective farm

termelőszövetkezet

collective noun

gyűjtőnév

recollectedness

emlékezések együttléte
önuralom
összeszedettség

to send collect

utánvéttel küld

collectivization

kollektivizálás

local collection

helyi kiadványok gyűjteménye

ticket collector

ellenőr
jegyszedő

current collector

áramszedő

collection of data

adatgyűjtés

collection of facts

adatgyűjtés

collective property

köztulajdon
népvagyon
társadalmi tulajdon