bail jelentése magyarul a szótárban

Összesen 70 jelentés felelt meg a keresésnek. bail magyarulbail meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentése
Többes száma: bails

to bail képe

to bail jelentese magyarul
Példamondatok
No bail has been set. = Óvadék nincs.
Ige
A szó gyakorisága:A bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentéseA bail gyakorisága, jelentése
Ragozás: to bail, bailed, bailed
Inges alak: bailing
E/3: bails

bail up somebody

feltartóztat és kirabol valakit

bail a boat out

kimeri a vizet a csónakból

bail up

megadja magát
Példamondatok
Mike had all of us bailed out in a couple of hours. = Mike néhány órán belül mindenkit szabadlábra helyeztetett óvadék ellenében.

to bail jelentése kifejezésekben

to bail out

kimer (csónakot)
kiugrik
óvadék ellenében szabadon enged

bailee

letéteményes

bailer

bálázó
dugattyús magvevő
furadék-kanál
iszapkanál
kanál
kanálfúró
kotróvödör
merítőkanál
merőedény
veder
vízmerítő edény
vízmerítő lapát

bailey

várfal

bailie

községtanács tagja
városatya
városi tanácsos

bailor

ker letétbe helyező

bailiff

bírósági kézbesítő
tiszttartó
törvényszolga
végrehajtó

bailing

kanalazás
merítés
vízkiemelés bödönökkel
vízkimerés bödönökkel

bailout

kisegítés

bailable

bíró köteles elrendelni a szabadlábra helyezést s így
eltekinthet a letartóztatástól

bailment

kezesség
letét

bailiwick

hatalomban tartott terület
joghatósági kerület
közigazgatási kerület
működési kör
működési terület
rettegésben tartott környék

bumbailiff

bírósági végrehajtó
letartóztató közeg
törvényszolga
törvényszéki kézbesítő

to find bail

kezest állít

to skip bail

kivonja magát az igazságszolgáltatás alól

waterbailage

vízi szállítás díja

collateral bail

kártalanítási kezes
közönséges kezes

to go bail for sy

jótáll vkiért

to put in a bailiff

végrehajtást foganatosít
végrehajtót küld a végrehajtást szenvedőhöz