annex jelentése magyarul a szótárban

Összesen 32 jelentés felelt meg a keresésnek. annex magyarulannex meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentése
Ragozás: to annex, annexed, annexed
Inges alak: annexing
E/3: annexes
megszab
ellop
Főnév
A szó gyakorisága:A annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentéseA annex gyakorisága, jelentése
Többes száma: annexes
Példamondatok
This book has a big annex. = Ennek a könyvnek terjedelmes melléklete van.

to annex jelentése kifejezésekben

annexe

függelék
melléklet
melléképület
toldalék
toldaléképület
épületszárny

reannex

visszacsatol
visszahódít (területet)
újra bekebelez

annexive

hozzácsatoló
magához kapcsoló

disannex

kiszakít
leválaszt
területet
területi egységet megbont

annexation

bekebelezés
elfoglalás
hozzácsatolás

reannexation

visszacsatolás (területé)
újrabekebelezés

annexationist

az annexiós politika híve