go jelentése magyarul a szótárban

Összesen 277 jelentés felelt meg a keresésnek. go magyarulgo meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to go, went, gone
Inges alak: going
E/3: goes

to go képe

to go jelentese magyarul
megy, halad, indul
folyik

go across something

átmegy valamin

go after somebody/something

kerget valamit/valakit, utánajár valaminek

go against somebody/something

ellene fordul valakinek/valaminek, ellenkezik valakivel

go along

halad, végigmegy

go back on somebody/something

megszeg valamit, visszavon valamit, cserbenhagy valakit

go beyond something

túlmegy valamin

go in

bemegy, elbújik

go off with somebody/something

meglép valamivel, megszökik valakivel

go on at somebody

nyaggat valakit, gyötör valakit

go through with something

véghezvisz, végigcsinál

go under

elmerül, tönkremegy, elpusztul

go along with somebody

egyetért valakivel
Példamondatok
She never had anywhere to go on Saturday night. = Soha nem volt hová mennie szombat esténként.
You will go faster with just two. = Gyorsabban haladtok, ha csak ketten mentek.
Most guys would never go shopping. = A legtöbb srác sosem jár vásárolni.
Főnév
A szó gyakorisága:A go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentéseA go gyakorisága, jelentése
Többes száma: goes
forduló
lendület

to go jelentése kifejezésekben

to go ape

megőrül

to go away

elmegy

to go awry

kudarcba fullad
rosszul megy

to go over

átgondol
átkel
átmegy
átolvas
átpártol
átvizsgál

to go astern

hátra megy
hátrafelé megy
hátrál

to go places

utazgat

to go yellow

megsárgul

to go a mucker

elhasal
leesik
pofára esik
pórul jár

to go on guard

őrhelyre felvonul
őrségre felvonul

to go on shore

partra száll

to go right on

egyenesen továbbmegy
ugyanúgy folytatja

to go shopping

bevásárol

to go to sleep

elalszik

to go to waste

elfecsérlődik
elfolyik
elgazosodik
elpazarlódik
elpocsékolódik
elpárolog
elvész

to go sprawling

egész hosszában elvágódik
elterül
elvágódik

to go for a swim

fürdik
úszik egyet

to go up to town

bemegy a városba
felmegy vidékről
városba megy

to go on a bender

erősen kirúg a hámból

to go on the bend

görbe éjszakát csinál
kirúg a hámból

to go on the game

dolgozik (prostituált)

to go on the spree

görbe éjszakát csinál
lumpolni megy

to go on the stage

színpadra lép
színésznek megy

to go shares in sg

felesben csinál vmit vkivel
részesedést vállal vmiből
részt vállal miből

to go sy scone-hot

keményen lehord vkit
keményen letol vkit

to go to hear mass

misére megy

to go into a huddle

bizalmas értekezletet tart

to go on the batter

kirúg a hámból
lumpol

to go off in a swoon

elalél
elájul
eszméletlenül összeesik

to go off one's head

bedilizik
megbolondul
meghülyül
megőrül

to go at it baldheaded

nekiesik
nekigyürkőzik
nekimegy
teljes erejével hozzáfog
teljes erejével nekifog
teljes erejével nekilát

to go clean through sg

egészen áthatol vmin
egészen átmegy vmin

to go in on one's face

belóg
jegy nélkül bemegy
potyázik

to go off the deep end

begerjed
dühbe gurul

to go up to university

egyetemre megy

to go to war against sy

hadat visel vki ellen
hadba száll vki ellen
háborút indít vki ellen

to go down the wrong way

cigányútra megy
cigányútra téved

to go through the motions

úgy tesz mintha
úgy tesz, mintha

to go at a good round pace

jól kilép

to go into a huddle with sy

bizalmas megbeszélésre megy
bizalmas értekezletre megy
összedugja a fejét vkivel
összeül vkivel

to go straight up in the air

majd felrobban dühében
majd megpukkad dühében