copy jelentése magyarul a szótárban

Összesen 83 jelentés felelt meg a keresésnek. copy magyarulcopy meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentése
Többes száma: copies

to copy képe

to copy jelentese magyarul
minta, példa

(fair) copy

tisztázat
Ige
A szó gyakorisága:A copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentéseA copy gyakorisága, jelentése
Ragozás: to copy, copied, copied
Inges alak: copying
E/3: copies
Példamondatok
I will copy this. = Én lemásolom ezt.

to copy jelentése kifejezésekben

to copy out

kimásol

copyboy

küldönc

copying

kiírás

copyist

másoló
másoló írnok
írnok
íródeák

miscopy

hibásan, rosszul másol, ír le vmt

bioscopy

életképesség meglétének vizsgálata

copybook

irkafüzet

hardcopy

papirra másolt

otoscopy

fültükrözés

uroscopy

vizeletvizsgálat

aeroscopy

levegő- és légkörtanulmányozás

cryoscopy

krioszkópia

fair copy

tisztázat

free copy

tiszteletpéldány

horoscopy

csillagjóslás

microcopy

mikrofilmkópia

over copy

tartalékpéldány

photocopy

fotokópia

telescopy

látcső, távcső, messzelátó, teleszkóp használata

true copy

hiteles másolat
másodlat

colposcopy

hüvelytükrözés

copyholder

örökhaszonbérlő (jobbágy)
úrbéres

macroscopy

szabad szemmel való megtekintés, szemlélés

microscopy

mikroszkópia

radioscopy

radioszkópia

rhinoscopy

orrtükrözés

urinoscopy

vizeletvizsgálat

acting copy

rendezői utasításokkal ellátott szereppéldány

carbon copy

másodpéldány

copyrighted

szerzői joggal vé

office copy

kiadmány
kiadvány

review copy

recenziós példány

copy machine

másológép

laryngoscopy

laringoszkópia
gégetükrözés

present copy

tiszteletpéldány

pupilloscopy

szemtükrözés
szkiaszkópia

spectroscopy

spektroszkópia

to photocopy

fotokópiát készít

tracheoscopy

légcsőtükrözés

official copy

kiadmány
kiadvány