cope jelentése magyarul a szótárban

Összesen 105 jelentés felelt meg a keresésnek. cope magyarulcope meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A cope gyakorisága, jelentéseA cope gyakorisága, jelentéseA cope gyakorisága, jelentéseA cope gyakorisága, jelentéseA cope gyakorisága, jelentése
Ragozás: to cope, coped, coped
Inges alak: coping
E/3: copes
Példamondatok
He would have to cope with it. = Valahogy meg kell birkóznia vele.

to cope jelentése kifejezésekben

to cope over

boltozatot alkot
föléhajlik
kidomborodik
kiugrik
ráhajlik

to cope with sg

megbirkózik vmivel

to cope with sy

megbirkózik vkivel

to cope with a danger

veszéllyel megbirkózik

to cope with a situation

megbirkózik egy helyzettel
megállja a helyét vmilyen helyzetben

coper

csiszár
lócsiszár
lókereskedő
úszó szeszkimérés

scope

alkalmazási terület
hatály
határ
hatáskör
hordtávolság
kiterjedés
képcső
kör
körzet
működési lehetőség
műveleti hatókör
oszcilloszkóp
radarernyő
terület
tér
érvény
érvényességi tartomány

copeck

kopek

syncope

hangugratás
szinkópa
ájulás

endoscope

endoszkóp
testüregvizsgáló műszer

gasoscope

gázjelző

gyroscope

giroszkóp
pörgettyű

horoscope

horoszkóp

periscope

periszkóp

rheoscope

reoszkóp
áramjelző műszer

telescope

messzelátó
távcső

toposcope

irányjelző tábla

helioscope

napmegfigyelő készülék
helioszkop
naptávcső

iconoscope

képfelvevő cső
ikonoszkóp

microscope

mikroszkóp

sniperscope

infravörös fénynél célzó készülék

stereoscope

sztereoszkóp

stethoscope

fonendoszkóp
sztetoszkóp

stroboscope

stroboszkóp
sztroboszkóp

ebullioscope

ebullioszkóp
forráspont-emelkedést meghatározó készülék

galvanoscope

galvanoszkóp

laryngoscope

gégetükör

pupilloscope

pupillavizsgáló műszer
szkiaszkóp
árnyékvizsgáló

spectroscope

spektroszkóp

to telescope

egymásba fúródik
egymásba szalad
egymásba tol
teleszkópszerűen összetolódik
összetolódik

phonendoscope

fonendoszkóp
membrános szívhallgató cső

cope of heaven

égbolt

ophthalmoscope

szemtükör

radio telescope

rádióteleszkóp

scope of duties

feladatkör

coped and mitred

palástban és süveggel

reading microscope

leolvasó mikroszkóp

scope of authority

hatáskör

scope of activities

munkakör
munkaterület

caster of horoscopes

horoszkópkészítő