age jelentése magyarul a szótárban

Összesen 84 jelentés felelt meg a keresésnek. age magyarulage meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentése
Többes száma: ages

to age képe

to age jelentese magyarul
kor, életkor
korszak
Példamondatok
And so extremely accomplished for her age. = Korához képest rendkívül művelt!
Have you got some exotic device for measuring the age of metal? = ­Van valami különleges műszered a fém életkorának mérésére?
golden age = aranykor
Ige
A szó gyakorisága:A age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentéseA age gyakorisága, jelentése
Ragozás: to age, aged, aged
Inges alak: ageingaging
E/3: ages
öregít

to age jelentése kifejezésekben

aged

koros

age-old

ősrégi

air age

repülés korszaka
repülőgépek kora
repülőgépek korszaka

ice-age

jégkorszak

jet age

sugárhajtású repülés korszaka

old age

aggkor
vénség
öregkor

teen-age

bakfiskor
fiatalkorú
kamaszkor
kamaszkorú
serdülőkor
serdülőkorú

draft age

állításköteles

early age

csecsemőkor
zsenge kor

metal age

bronzkor

atomic age

atomkorszak

road agent

országúti útonálló

school-age

iskoláskor

awkward age

kamaszkor

cutting age

vágásérettség

middle ages

középkor

middle-aged

középkorú

prime agent

alapok

a coon's age

rengeteg ideig
rengeteg ideje

critical age

klimaktérium
kritikus kor
változó kor
öregség

estate agent

ingatlanügynök

patent agent

szabadalmi ügyvivő

secret agent

hírszerző
titkos ügynök

agent officer

pénzügyi tiszt

bulking agent

duzzasztó anyag

reptilian age

mezozoikum

Cretaceous age

krétakor

age of romance

lovagkor

blasting agent

robbanóanyag

appointed agent

állandó megbízott
állandó meghatalmazott

necessary agent

nem szabad akaratból cselekvő egyén

of military age

hadköteles korú
katonaköteles korú

old-age pension

öregkori biztosítás
öregségi járulék

Palaeolithic age

csiszolatlan kőkorszak
őskőkor

commission agent

bizományi ügynök

through all ages

idők végtelenségéig
minden korban
mindenkor

advertising agent

hirdetési iroda tulajdonosa
hirdetési iroda vezetője
hirdetési ügynök

age of discretion

nagykorúság

old-age insurance

öregkori biztosítás

spirit of the age

korszellem