act jelentése magyarul a szótárban

Összesen 98 jelentés felelt meg a keresésnek. act magyarulact meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentése
Többes száma: acts

to act képe

to act jelentese magyarul
felvonás
Példamondatok
If the act is evil, then the actor is evil. = Ha a tett gonosz, az elkövetője is az.
It would be a most moral act to rid the world of such a monster. = Rendkívül erkölcsös cselekedet lenne, ha megszabadítanám a világot egy ilyen szörnyetegtől.
At the end of the first act we went out with all the other jerks for a cigarette. = Az első felvonás után kimentünk rágyújtani a többi sráccal együtt.
Ige
A szó gyakorisága:A act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentéseA act gyakorisága, jelentése
Ragozás: to act, acted, acted
Inges alak: acting
E/3: acts

to act jelentése kifejezésekben

to act as

szerepel

to act on

eljár vmi szerint
hat vmire
hatással van vmire
igazodik vmihez

to act up

begyullad
fájdalmassá válik
gyulladtá válik
illetlenül viselkedik
játékosan viselkedik
neveletlenül viselkedik

to act upon

eljár vmi szerint
hat vmire
hatással van vmire
igazodik vmihez

to act for sy

helyettesít vkit
képvisel vkit

to act together

együttesen jár el

to act a character

szerepel

to act as a father

apaként cselekszik

to act as a filter

szűrőként szerepel

to act as secretary

titkári minőségben jár el
titkári szerepkört lát el
titkári szerepkört tölt be
titkárként működik

to act for the best

jóhiszeműen cselekszik

to act as interpreter

tolmácsként működik
tolmácsol

to act on sy's behalf

eljár vki érdekében

to act on sy's behoof

eljár vki érdekében

to act the part of sg

betölt vmilyen szerepet
játszik vmilyen szerepet
működik vmilyen minőségben

to act on the straight

lojálisan jár el

to act as a check on sg

megfékez vmit

to act as deputy for sy

helyettesít vkit

to act on the offensive

támadólag lép fel

to act with a high hand

zsarnokian jár el
önkényesen jár el

to act as chance directs

véletlenre bízza magát

to act in unison with sy

egyetértésben cselekszik

to act up to one's principles

elveihez hűen cselekszik
elveinek megfelelően jár el

quick to act

azonnal cselekvő
gyorsan cselekvő
tettre kész

acts

tettek

actor

színész

sex act

nemi aktus

bank act

jegybanktörvény

he acted

jól szerepelt

riot act

csoportosulás elleni törvény

attractive

bájos
vonzó

act of grace

amnesztia
kegy gyakorlása
közkegyelem
szívesség
államfői kegyelem

criminal act

bűntett

tragic actor

tragikus színész

actor's lines

színész szerepe

building acts

építésügyi szabályzat

act of despair

kétségbeesett cselekedet
kétségbeesett tett

licensing acts

italmérési törvények

matter of fact

ténykérdés
tényálladék

act of oblivion

amnesztia