tile jelentése magyarul a szótárban

Összesen 122 jelentés felelt meg a keresésnek. tile magyarultile meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentése
Többes száma: tiles
dominó, lap, kocka
Ige
A szó gyakorisága:A tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentéseA tile gyakorisága, jelentése
Ragozás: to tile, tiled, tiled
Inges alak: tiling
E/3: tiles

tile jelentése kifejezésekben

tile stove

cserépkályha

tile underdrain

alagcső

Dutch tile

kék díszcsempe
színes díszcsempe

floor tile

padlócsempe

domino tile

dominó
dominókocka

glazed tile

csempe

to lay tile

csempéz

tiled

cserepes

tiler

csempéző

tiles

csempeborítás

tilery

cementlapgyár
csempegyár
cserépégető

tiled roof

cseréptető

stile

ablakkeret
ajtófélfa
kapubálvány
lépcsős átjáró
oldalléc
útelzáró forgókereszt

futile

eredménytelen
felületes
haszontalan
hatástalan
hiábavaló
jelentéktelen

motile

mozgékony

centile

centilis
százalék

fertile

termékeny

gentile

idegen nép
nem zsidó

hostile

barátságtalan
ellenséges
ellenséges érzületű
haragos viszonyban álló
kedvezőtlenül elfogult
rosszakaratú
rosszindulatú

reptile

aljas féreg
csúszómászó
hüllő

tactile

tapintható
tapintási
tapintó-

textile

szövet
textil
textil-
textilanyag
textilipari

futilely

eredménytelenül
felületesen
hatástalanul
hiábavalóan

pitiless

irgalmatlan
könyörtelen

quantile

kvantilis
osztóérték

volatile

illékony

infantile

fejlődésben visszamaradt
gyermekes
gyermeki
infantilis

infertile

terméketlen

insectile

rovar-
rovarokból álló
rovarszerű

pestilent

bosszantó
dögletes
kellemetlen
kárhozatos
ártalmas
átkos

versatile

sokoldalú

floor-tile

padlóburkoló lap
padlóburkoló mozaiklap

fluviatile

folyóvízi

pestilence

dögvész
pestis

pitilessly

irgalmatlanul
könyörtelenül

projectile

hajító
lövedék

non-hostile

barátságos
nem ellenséges
nem rosszindulatú

interfertile

kereszteződésre képes

pestilential

dögvészes
fertőző
mérgező
ártalmas

textile mill

textilgyár