tie jelentése magyarul a szótárban

Összesen 202 jelentés felelt meg a keresésnek. tie magyarultie meaning in english

tie jelentése kifejezésekben

tie line

bemért pontbekötő vonal
kooperációs vezeték
korrelációs vonal
szintazonosítási vonal
talpfabeigazító szalag
talpfabeigazító zsinór
összekötő vonal

tie vote

döntetlen szavazás

bow tie

csokornyakkendő

black tie

fekete nyakkendő
szmoking

to tie on

odaerősít
odaköt
ráköt
rákötöz

to tie up

bebugyolál
befektet
beköt
felköt
feltételeket szab
kiköt
korlátoz
leköt
megbénít
összekötöz

white tie

fehér nyakkendő
frakk

to tie one on

bepiál
berúg
piás lesz

to tie up with sg

kapcsolatban van vmivel

to straighten one's tie

nyakkendőjét megigazítja

to tie for the third place

holtversenyben harmadik

to tie up on a short leash

rövid pórázra fog

to tie one's face in a knot

dühbe jön
felizgatja magát

to tie oneself up into knots

nehéz helyzetbe kerül

tied

megkötött

tier

fodor
hajók sora
karikába rakott kötélcsomó
kötélcsomó
kötélkarika
kötő
megkötő
odakötő
polcsor
sor
számsor
sípsor
üléssor

tiers

padsorok

tie-in

kapcsolt áru

tier stand

kis polcos állvány
stelázsi

tie-in sale

árukapcsolás

tie-on label

címke

tier building

többemeletes épület

tier of casks

hordók sora

tier of rooms

szobasor

tiers of an amphitheatre

félkörben emelkedő színházi nézőtér padsorai

auntie

nénike

cootie

tetű

tier

gyakorlat
hivatás
szakma

nightie

hálóing

close ties

szoros kötelék

first tier

erkély

humanities

humán tárgyak

tongue-tied

kuka

tongued-tied

beszédhibás
hallgatag
nyelvhibás
szótlan
zavara miatt nem beszélő

bearer parties

hordágyvivő párok

first tier box

első emeleti páholy

hungry forties

ínséges esztendők

their majesties

ő felségeik

eternal verities

örök igazságok

close ties with sg

szoros kapcsolatban vmivel