thrust jelentése magyarul a szótárban

A thrust a thrust ige múltidejű alakja is.
Összesen 103 jelentés felelt meg a keresésnek. thrust magyarulthrust meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentése
Ragozás: to thrust, thrust, thrust
Inges alak: thrusting
E/3: thrusts
lök, taszít, tol
döf, hajt

the mountains thrust northward

a hegység észak felé fordul, a hegység északnak tart

thrust oneself against the wall

a falhoz simul

thrust aside

félrelök, ellök, félredob, elvet, elutasít

thrust at somebody

odavág valakinek, szúr

thrust down

lenyom, lelök, földre lök

thrust in

belök, belészúr, szúr

thrust into

belészúr, behatol

thrust off

ellök, félrelök, eltol, félretol

thrust out

kilök, kidülleszt

thrust through

átszúr, átfúr, átfurakodik, átfúródik

thrust to the wall

falhoz nyom, falhoz szorít

thrust together

összenyom, összelapít
Példamondatok
She thrust it aside. = Ő félredobta ezt.
Főnév
A szó gyakorisága:A thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentéseA thrust gyakorisága, jelentése
Többes száma: thrusts

a thrust of something

valaminek a veleje, valaminek a magva
Példamondatok
This was a good thrust. = Ez egy jó döfés volt.

thrust jelentése kifejezésekben

thrust bearing

nyomócsapágy
talpcsapágy

twist and thrust

oldalvágás

to parry and thrust

véd és visszavág

to thrust an attack home

támadást a végsőkig keresztülhajt

to go for sy cut and thrust

elkeseredetten vagdalkozik vki ellen
vadul nekiront vkinek

to thrust sg down sy's throat

ráerőszakol vmit vkire

to thrust the chin into the neck

kidülleszti a mellét
pöffeszkedik

thruster

akarnok
előresiető falkavadász
gyakorlott vívó
helyzetbeállító rakéta
jó vívó
karrierista
kutyákat túl közelről követő falkavadász
manőverező rakéta
törtető

thrustful

erőszakos

upthrust

felhajtó erő
felhajtó nyomás
sasbérc
vetődéses kiemelkedés

underthrust

alsó eltolódás, vetődés