think jelentése magyarul a szótárban

Összesen 117 jelentés felelt meg a keresésnek. think magyarulthink meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to think, thought, thought
Inges alak: thinking
E/3: thinks
hiszA think gyakorisága, jelentése

think something of somebody/something

valamilyen véleménye van valamiről

think something out

kigondol valamit, kitervel valamit

think something over

megfontol valamit, átgondol valamitA think gyakorisága, jelentése

think something through

végiggondol valamitA think gyakorisága, jelentése
Főnév
A szó gyakorisága:A think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentéseA think gyakorisága, jelentése
Többes száma: thinks
  • Megszámlálható és megszámlálhatatlan jelentésben is előfordulhat.
  • Általában megszámlálhatatlan.
csillag

think jelentése kifejezésekben

think it over!

gondold meg jól!
gondold meg!

I think so

azt hiszem
azt hiszem igen
valószínűnek tartom

I think not

azt hiszem, nem

to think of

gondol vmire
megfontol
meggondol
visszaemlékezik vmire
vmilyen véleménye van vmiről

to think out

kieszel
kigondol
kitervel

to think hard

erősen töri a fejét
megfeszítetten gondolkozik

have another think

alszik rá egyet
gondolkozik rajta
még egyszer átgondolja

to think ill of sy

rosszat gondol vkiről

only to think of it

csak erre gondolni is

to think much of sg

jó véleménnyel van vmiről
jó véleménye van vmiről
nagy véleménnyel van vmiről
nagyra becsül vmit
nagyra tart vmit
sokra tart vmit

to think much of sy

sokra tart vkit

to think well of sy

becsül vkit

to think light of sg

kevésre becsül vmit

to think highly of sy

becsül vkit

to think it proper to

célszerűnek tartja, hogy
megítélése szerint helyes, hogy
véleménye szerint helyes, hogy
úgy látja helyesnek, hogy

to think no end of sy

a lehető legjobb véleménye van vkiről
határtalanul nagyra tart vkit
rendkívül nagyra tart vkit

I dread to think of it

még a gondolatától is borsózik a hátam

do as you think proper

tégy ahogy helyesnek tartod

to think in terms of sg

gondolkodik vminek jegyében
vminek jegyében gondolkodik

I should rather think so!

meghiszem azt!

to think just the opposite

ellenkező véleményen van

to think no end of oneself

azt hiszi magáról, hogy ő a világ közepe

I am inclined to think that

azt kell hinnem, hogy

I rather think you know him

az az érzésem, hogy ismered őt
azt hiszem, hogy ismered őt

to think too much of oneself

beképzelt
túl sokat tart magáról

now that I come to think of it

erről jut eszembe
jobban meggondolva a dolgot

to think along the right lines

helyesen gondolkozik

don't you think you may get it!

azt ugyan lesheted!
bottal ütheted már a nyomát!

do you think I was born yesterday?

azt hiszed, nekem mindent be lehet mesélni?

to think no small beans about oneself

nagyra tartja önmagát

thinker

filozófus
gondolkodó

thinking

gondolkodás
gondolkodásra képes
gondolkodó

thinkable

elgondolható
elképzelhető

think-tank

kutatóközpont

forethink

előre lát
előre megfontol, elgondol
meggondol

unthinking

meggondolatlan
át nem gondolt

freethinker

szabadgondolkodó

unthinkable

elképzelhetetlen
hihetetlen

free-thinker

szabadgondolkodó

hard thinking

kemény fejtörés
megfeszített gondolkodás

think jelentése képpel

think jelentese magyarul