they are well matched jelentése magyarul a szótárban

Összesen 16 jelentés felelt meg a keresésnek. they are well matched magyarulthey are well matched meaning in english

they a kifejezésszótárban

they jar

nem illenek össze

they are through

végeztek egymással

they go to school

iskolába mennek

they agree together

kijönnek egymással

they are very thick

igen bizalmas barátok

they are cup and can

elválaszthatatlan jóbarátok

they got beaten proper

alaposan helybenhagyták őket

they cost a forint each

egy forint darabja

they got nothing on him

nincs semmi kifogásuk ellene
semmit sem tudtak rábizonyítani

they join in the chorus

együtt éneklik a refrént
karban éneklik a refrént
kórusban éneklik a refrént