territorial waters jelentése magyarul a szótárban

Összesen 16 jelentés felelt meg a keresésnek. territorial waters magyarulterritorial waters meaning in english

territorial a kifejezésszótárban

territorial army

népfelkelő hadsereg

territoriality

territorialitás elve
területhez tartozás
területiség

territorialize

US tört territóriummá tesz
territórium jogi státusával ruház fel
területszerzés útján kiterjeszt, megnagyobbít (birtokot)

exterritorial

exterritoriális
területenkívüli

exterritoriality

exterritorialitás
területenkívüliség

extraterritorial

exterritoriális
területenkívüli

extraterritoriality

exterritorialitás
területenkívüliség