technical jelentése magyarul a szótárban

Összesen 54 jelentés felelt meg a keresésnek. technical magyarultechnical meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A technical gyakorisága, jelentéseA technical gyakorisága, jelentéseA technical gyakorisága, jelentéseA technical gyakorisága, jelentéseA technical gyakorisága, jelentése
Középfoka: more technical
Felsőfoka: the most technical

technical képe

technical jelentese magyarul
Példamondatok
Will you be technical director on my film? = Leszel a filmem technikai rendezője?

technical jelentése kifejezésekben

technical term

műkifejezés
műszó
szakkifejezés
terminus technicus

technical crops

ipari növények

technical manual

technikai segédlet

technical assault

tettleges bántalmazás

technical offence

gondatlanságon alapuló tényállásból folyó kötelem

technical process

műszaki eljárás

technical sergeant

technikai tiszthelyettes

technical chemistry

ipari vegyészet

technical education

műszaki oktatás
szakoktatás

technical institute

ipariskola
technikum

technical difficulty

alaki nehézség
eljárásjogi nehézség

technically

műnyelven
műszaki szempontból
műszakilag
szaknyelven

technicality

alakiság
műkifejezés
műszó
szakkifejezés
szakmai mozzanat
szakmai részlet
szakmai sajátosság
szakmai szempont
szakmai vonatkozás
szakszerűség

technicalness

szakszerűség
technikai készség

technically speaking

szó szoros értelmében
technikailag

untechnical

szakszerűtlen

aerotechnical

aerotechnikai
repüléstani

pyrotechnical

pirotechnikai

zymotechnical

erjedéstani

hydrotechnical

vízműtani

electrotechnical

elektrotechnikai
villamosságtani

pyrotechnical signal

színes jelzőrakéta