taste jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. taste magyarultaste meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentése
Többes száma: tastes
íz, ízlés
próba

(the sense of) taste

ízlelés, ízérzés
Ige
A szó gyakorisága:A taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentéseA taste gyakorisága, jelentése
Ragozás: to taste, tasted, tasted
Inges alak: tasting
E/3: tastes
élvez

taste of something

valamilyen ízű, valamilyen íze van

taste of ill fortune

megismeri a balszerencsét

taste jelentése kifejezésekben

taste bud

ízlelőszemölcs

ill taste

rossz íz

foul taste

rossz íz

to my taste

ízlésem szerint
ízlésemnek megfelelően

a taste of sg

ízelítő vmiből

sense of taste

megízlelés
ízlelés
ízlés

to taste muddy

pocsolyaízű

to taste of sg

belekóstolt vmibe
részesült vmiben
vmibe belekóstolt
vmiben részesült
vmilyen ízű

to taste sweet

édes
édes íze van
édes ízű

matter of taste

ízlés dolga
ízlés kérdése

people of taste

jó ízlésű emberek

add sugar to taste

cukrozd meg ízlés szerint

it is bad taste to

ízléstelen dolog vmit tenni

have a taste for sg

hajlama van vmire
kedve van vmire

it is not to my taste

nincs ínyemre

to taste one's tongue

csettint a nyelvével

to find sg to one's taste

kedvére valónak talál vmit

whisky is an acquired taste

a whiskyhez szokni kell

tasted

it has no taste: ízetlen
taste of cask: hordóízű
ízű

taster

kóstoló

tastebud

ízlelőszemölcs

tasteful

ízletes
ízléses

taste-bud

ízlelőszemölcs

tasteable

megízlelhető
ízes

tasteless

ízetlen
ízléstelen

tastelessness

ízetlenség
ízléstelenség

distaste

ellenszenv
irtózás
undor
undorodás
utálat

untasted

meg nem kóstolt
meg nem ízlelt
megkóstolatlan
még nem ízlelt

foretaste

ízelítő

poetaster

fűzfapoéta

foretaster

borkóstoló mester
kóstoló személy

distasteful

ellenszenves
rossz ízű
undorító
utálatos
visszataszító

distastefulness

ellenszenvesség
utálatosság

it is distasteful to me to

nincs ínyemre hogy

to conceive a distaste for sy

megutál vkit