tact jelentése magyarul a szótárban

Összesen 72 jelentés felelt meg a keresésnek. tact magyarultact meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A tact gyakorisága, jelentéseA tact gyakorisága, jelentéseA tact gyakorisága, jelentéseA tact gyakorisága, jelentéseA tact gyakorisága, jelentése
Többes száma: tacts
tapintás
ütem, taktus
Példamondatok
She praised their courtesy, their passion for self-sacrifice, their perfect tact. = Alig talált szavakat a franciák udvariasságának, határtalan önfeláldozásának, és tökéletes tapintatának kellő jellemzésére.

tact jelentése kifejezésekben

tactic

harcászati
érintési

tactful

diplomatikus
diszkrét
finom érzésű
gyengéd
tapintatos

tactics

eljárásmód
harcászat
taktika

tactile

tapintható
tapintási
tapintó-

taction

érintkezés
érintés

tactism

takszisz

tactual

tapintási
tapintóérzékhez tartozó

tactical

harcászati
taktikai

tactless

tapintatlan

tactfully

diplomatikusan
diszkréten
gyengéden
tapintatosan

tactician

harcász
taktikus

tactlessly

tapintatlanul

tactlessness

ildomtalanság
indiszkréció
tapintat hiánya
tapintatlanság

attact

megtámad

intact

sértetlen
ép
érintetlen

contact

kapcsolat
kapcsolás
kapcsoló
villanykapcsoló
érintkezés

contacts

kontaktlencse

contactor

kontaktor
motorvédő kapcsoló
mágneskapcsoló
zárókapcsoló
érintkeztető

syntactic

mondattani

untactful

tapintatlan

paratactic

mellérendelt

to contact

kapcsolatba lép
érintkezésbe lép

stactometer

cseppentő
cseppszámláló
sztalagmométer

syntactical

mondattani

contact lens

kontaktlencse

contact print

kontaktmásolat

syntactically

mondattanilag

contact lenses

kontaktlencse

signal tactics

híradó harcászat

social contacts

társadalmi kapcsolatok

to make contact

kapcsolatot teremt
érintkezésbe lép

to bring into contact

érintkeztet

to come into contact with sg

kapcsolatba kerül vmivel