sweep jelentése magyarul a szótárban

Összesen 217 jelentés felelt meg a keresésnek. sweep magyarulsweep meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A sweep gyakorisága, jelentéseA sweep gyakorisága, jelentéseA sweep gyakorisága, jelentéseA sweep gyakorisága, jelentéseA sweep gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to sweep, swept, swept
Inges alak: sweeping
E/3: sweeps

sweep képe

sweep jelentese magyarul
bevon

sweep along

magával sodor, magával ragad

sweep one’s eyes along the horizon

végighordozza tekintetét a látóhatáron

sweep aside

félrehúz, félretol, halomba dönt

sweep down

lesodor, magával sodor

chassis swept in at the front/sweep into

befelé szűkülő alváz

sweep through

végigsöpör, végigcsap

sweep up

felsöpör, összesöpör

the avenue sweeps up to the front door

a fasor a ház kapujáig vezet, a fasor a ház kapujáig visz

sweep along/up

iramlik, száguld, végigszáguld

sweep by/past

elszáguld

sweep down

lecsap, ráveti magát

hills sweeping down to the coast

a part felé lejtő dombok

sweep for an anchor

horgonyt fenékkábellel kutat

sweep over

végigsöpör, átfut

sweep jelentése kifejezésekben

to sweep away

elsöpör

to sweep sy off his feet

leveszi a lábáról
ámulatba ejt

to make a clear sweep of sg

felszámol
megszabadul
mindent besöpör
túlad

sweeper

szőnyegseprű
söprögető (futballban)
utcaseprő gép

sweepage

lekaszált fű
összesöprött szemét

sweeping

elsöprő
nagy lendületű
rohanó
sebes
sepregető
seprő
sodró
száguldó
söprés
átfogó

sweepback

nyilazottság
hátranyilazás
szárnyé

sweepings

szemét
söpredék
összesepert hulladék
összesepert szemét
összesöpört hulladék
összesöpört szemét

sweepstake

egy fajta sorsjátékkal egybekötött lóversenyfogadás

sweepforward

előrenyilazás (szárnyé)

sweeping line

lendületes vonal

sweeping plain

hatalmas kiterjedésű síkság
messze elnyúló síkság
nagy kiterjedésű síkság

sweeping curtsy

mély bók
mély meghajlás

sweeping flight

lebegő repülés
sikló repülés

sweeping glance

mindent átfogó pillantás

sweeping reform

alapos reform
gyökeres reform

sweeping changes

gyökeres változások
mélyreható változások

sweeping gesture

heves mozdulat
nagy gesztus
széles gesztus
széles mozdulat

sweeping machine

seprőgép

sweeping triumph

elsöprő diadal
elsöprő győzelem

sweeping statement

túlságosan sommás állítás
túlzóan általánosító kijelentés
általánosító kijelentés

sweepings of society

társadalom szemete
társadalom söpredéke

sweeping generalization

merész általánosítás

ensweep

könnyedén érint, súrol, végigsöpör

insweep

gk behúzása
gépkocsiváznál
keskenyedés

upsweep

felfelé ívelés

skysweeper

US légvédelmi ágyú

minesweeper

aknakutató hajó
aknaszedő hajó

chimneysweep

kéményseprő

road sweeper

utcaseprő

chimney-sweep

kéményseprő

street sweeper

utcaseprő

to sweep, swept

söpör

mine-sweeping kites

aknakereső torpedó