super jelentése magyarul a szótárban

Összesen 130 jelentés felelt meg a keresésnek. super magyarulsuper meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A super gyakorisága, jelentéseA super gyakorisága, jelentéseA super gyakorisága, jelentéseA super gyakorisága, jelentéseA super gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

super képe

super jelentese magyarul
Példamondatok
Well, it's your super powers. = Nos, a szuper erőtökről van szó.

super jelentése kifejezésekben

super yard

négyzetyard

super royal

jézuspapír

super-

szuper-

superb

fenséges
nagyszerű
pompás
remek

superbly

nagyszerűen
pompásan
remekül

superable

legyőzhető
áthidalható

superhuman

ember feletti
emberfölötti

supervisor

ellenőr
felügyelő
témavezető

supercooled

túlhűtött

superficial

felszínes
felületes
felületi

superheated

túlhevített

superheater

túlhevítő

superiority

felsőbbrendűség
felsőbbség
fölény

supermarket

bevásárlóközpont

supernatant

anyalúg
felülúszó folyadék

supervisory

felügyeleti

supercilious

dölyfös
fölényes
gőgös
önhitt

supercooling

túlhűtés

superheating

túlhevítés

supernatural

természetfeletti
természetfölötti

superpatriot

fanatikus hazafi

superstition

babona

supervention

bekövetkezés

supercharging

feltöltés

superficially

látszólag

supernumerary

létszám feletti
statiszta

superposition

egymásra helyezés
egymásra rakás
fölé helyezés
rárakás
rárakódás

superannuation

nyugdíjazás

superintendent

ellenőr
felügyelő
főellenőr
főfelügyelő
házfelügyelő

supernaturally

természetfeletti módon

supersensitive

túlérzékeny

superstructure

felső fedélzet alatti rész
felépítmény

superimposition

ebkopírozás
egymás fölé helyezés
egymásra filmezés
egymásra helyezés
egymásra illesztés
egymásra rakás
ráfilmezés
rátétel
szuperpozíció
átfedés
átlapozás

superintendence

felügyelet

superfluous prime

kromatikus félhang

superimposed title

bekopírozott cím
bemásolt cím
ráfilmezett felirat

superfluous hair remover

szőrtelenítő

insuperable

legyőzhetetlen
leküzdhetetlen

to supersede

feleslegessé tesz
hatálytalanít
helyettesít
kiszorít
pótol
tárgytalanná tesz

to supervise

ellenőriz
felügyel
felülvizsgál
irányít
vezet