subject jelentése magyarul a szótárban

Összesen 104 jelentés felelt meg a keresésnek. subject magyarulsubject meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentése
Többes száma: subjects

subject képe

subject jelentese magyarul
alany
téma, tárgy
tantárgy
ok, alap, indíték
Példamondatok
This means Quality is not just the result of a collision between subject and object. = Vagyis a Minőség nem csupán alany és tárgy találkozásának eredménye.
But I am afraid I am wandering from the subject. = De attól tartok, eltértem a tárgytól.
But I am no subject, space-garbage. = De én nem vagyok alattvaló, te űrsöpredék.
Ige
A szó gyakorisága:A subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentése
Ragozás: to subject, subjected, subjected
Inges alak: subjecting
E/3: subjecting
Melléknév
A szó gyakorisága:A subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentéseA subject gyakorisága, jelentése
Középfoka: more subject
Felsőfoka: the most subject

subject jelentése kifejezésekben

subject for jokes

tréfa tárgya

subject to alteration

esetleg változó
időnként változó

subject to being unsold

közbenső eladás fenntartva

basic subject

alaptárgy

special subject

speciális érdeklődési kör
szaktárgy

compound subject

összetett alany

elective subject

fakultatív tárgy

optional subject

fakultatív tárgy

to mug a subject

bemagol egy tárgyat
bevág egy tárgyat
magol egy tárgyat

to subject to sg

alávet vminek
kitesz vminek

principal subject

alaptárgy

fundamental subject

alaptárgy

to be subject to sg

alá van vetve vminek

to broach a subject

témát szóba hoz

to get on a subject

rátereli a beszélgetést vmilyen témára
rátér vmilyen témára

to mug at a subject

magol egy tárgyat

to mug up a subject

bemagol egy tárgyat
bevág egy tárgyat
magol egy tárgyat

to read up a subject

alaposan tanulmányoz egy tárgykört
behatóan tanulmányoz egy tárgykört
egy tárgykörből mindent elolvas

to get on to a subject

rátereli a beszélgetést vmilyen témára
rátér vmilyen témára

to pore over a subject

elgondolkozik egy kérdésen
elgondolkozik egy tárgyon

to start a new subject

új tárgyba kezd

to warm to the subject

belemelegedik a tárgyba
belemelegszik a tárgyba

to get sy on to a subject

rávezet vkit vmilyen témára

have a subject on the brain

izgatja vmi
megszállottja vminek
motoszkál a fejében vmi

to bring up a subject again

újra előhozakodik a dologgal

to subject oneself to a rule

aláveti magát egy szabálynak

have a good grip of a subject

alaposan ismer egy kérdést
alaposan ismer egy tárgyat
alaposan ismer egy témát
teljesen otthon van egy témában

to do pioneer work in a subject

úttörő munkát végez vmilyen tárgykörben

to skip from subject to subject

egyik tárgyról hirtelen másikra tér
egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik
gyorsan váltogatja a témákat
tárgyról tárgyra kalandozik

to subject sy to an examination

vizsgának vet alá vkit

to skip from one subject to another

egyik tárgyról hirtelen másikra tér
egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik
gyorsan váltogatja a témákat
tárgyról tárgyra kalandozik

to drag in a subject by the head and ears

erőnek erejével egy tárgyra tereli a beszélgetést

the subject falls under the head of geography

a téma a földrajz tárgykörébe tartozik

subjectdom

alattvalóság
az alattvalók, állampolgárok összessége

subjection

alávetettség
alávetés
elnyomás
hódoltság
leigázottság
leigázás

subjective

alany
alanyi
egyéni
szubjektív

subjectless

alany nélküli

subjectness

alávetettség
elnyom
elnyomatásban
leigázás
alávetés

subjectivism

szubjektivizmus

subjectivity

alanyiság
szubjektivitás