sten jelentése magyarul a szótárban

Összesen 120 jelentés felelt meg a keresésnek. sten magyarulsten meaning in english

sten jelentése kifejezésekben

steno

gyorsírás

stench

bűz
rossz szag

stenchy

bűzös
büdös

sten-gun

géppisztoly

steno pad

gyorsírófüzet

stench bomb

bűzbomba

stench-pipe

szellőztető készülék
ventillátor

stench-trap

bűzelzáró
szagfogó

stenographer

gyorsíró

fastener

csat
kallantyú
kapocs
retesz
tolózár

tungsten

wolfram

distended

felfújt
felfúvódott
felpuffadt
feszülő
kitágult
táguló

consistent

következetes
megegyező
szilárd
sűrű
tömör
állhatatos

insistence

kitartás vmi mellett
ragaszkodás vmihez

sustenance

ellátás
fenntartás
tápérték
élelmezés

to chasten

büntet
fegyelmez
megzaboláz
zaboláz

to moisten

benedvesít
megnedvesedik
megnedvesít

to stencil

sablonnal rajzol
sablonnal sokszorosít
stencilez

christening

keresztelő

coexistence

egyidejű fennállás
együttlét
együttlétezés
együttélés
párhuzamos haladás

consistence

konzisztencia
következetesség
sűrűség
tömörség
állag
állandóság
összetétel

existential

létezésen alapuló

ostentation

fitogtatás
hivalkodás
kérkedés
mutogatás
mutogatása vminek
tüntetés

persistence

kitartás
konokság
szívósság
állhatatosság

to christen

elnevez
keresztel
megkeresztel

inconsistent

ellentmondó
nem következetes
nem összeillő
összeegyeztethetetlen

just listen!

figyelj csak ide!
figyelj csak!
hallgasd csak!

non-existent

nem létező

to fasten on

megragad

inconsistency

belső ellentmondás
ellentmondás
következetlenség

non-existence

nem létezés
nemlét

pull fastener

húzózár
zipzár

tungsten lamp

wolframszálas izzólámpa

zip fastening

húzózár
villámzár
zipzár

cipher-stencil

rostély

ostentatiously

feltűnően
hivalkodóan
kirívóan
kérkedően

persistent gas

maradandó gáz

to fasten upon

megragad

tungsten steel

wolframacél

what a stench!

mekkora bűz!