speech sound jelentése magyarul a szótárban

Összesen 14 jelentés felelt meg a keresésnek. speech sound magyarulspeech sound meaning in english

speech a kifejezésszótárban

speech area

nyelvjárási terület
nyelvterület

speech basis

artikulációs bázis

speech marks

idézőjel

speech organ

beszélőszerv

speech clinic

beszédhibások gyógyintézete

speech island

nyelvjárási sziget
nyelvsziget

speech community

nyelvközösség

speech correction

helyes kiejtésre tanítás
nyelvhibák leküzdésére tanítás

speech failed him

elállt a szava

speech from the throne

trónbeszéd