spar jelentése magyarul a szótárban

Összesen 138 jelentés felelt meg a keresésnek. spar magyarulspar meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentése
Többes száma: spars

rossz nyelv (német)

Ige
A szó gyakorisága:A spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentéseA spar gyakorisága, jelentése
Ragozás: spar, sparred, sparred
Inges alak: sparring
E/3: spars
vitázik

spar jelentése kifejezésekben

spare

cingár
felesleges
fölösleges
pót-
pótalkatrész
pótkerék
sovány
szikár
szűkös
tartalék
zsírtalan

spark

aprógyémánt
aranyifjú
divatbáb
gavallér
piperkőc
splitter
szikra
szikratávírás
sziporka
udvarló

spary

sparing use of sg: takarékos, mértékletes, korlátolt használata
be sparing of v. in one's praise: fukarkodik a dicsérettel
takarékos
sparing of words: szófukar
vmne

sparer

takarékos
„spórolós” személy

sparks

rádiós
rádióstiszt
röntgen
röntgenezés
röntgenszoba
szikratávírász
távírász
átvilágítás

sparky

fairy sparks: reves fény (korhadt fáé)
szikra
spark of life: az élet tüze
sziporka
vital spark: éltető szikra

sparry

pátszerű
páttartalmú

sparse

elszórt
ritka
szórványos

spare bed

pótágy
vendégágy

sparingly

alig

spare room

szalon
vendégszoba

spare time

felesleges idő
ráérő idő
szabad idő
üres óra

spare tyre

pótkerék

spare-time

szabadidő

spark plug

gyertya

spare parts

pótalkatrészek
tartalékalkatrészek

spare wheel

pótkerék

spark of wit

szellemi sziporka

spare bedroom

vendégháló
vendégszoba

spark failure

gyújtás megszakadása
gyújtáshiba
gyújtáskihagyás

spark of life

élet tüze

sparkling cup

gyöngyöző serleg
habzó serleg

spark ignition

szikragyújtás

spark spectrum

szikraszínkép

spark frequency

szikrafrekvencia
szikragyakoriság

spark telegraphy

szikratávírás

spare suit of clothes

másik ruha
másik öltözet
még egy ruha
még egy öltözet

to spare

kímél
megkímél
megtakarít
nélkülöz
nélkülözni tud
spórol
takarékoskodik

to spark

adja az aranyifjút
csapja a szelet
csillog
elektromos szikrával gyújt
elindít
felgyújt
feltűnően öltözködik
gyújt
jampecosan öltözködik
legyeskedik
ragyog
sugalmaz
szikrát hány
szikrázik
teszi a szépet
udvarol

fat spark

erős szikra

to sparge

permetez

to sparkle

csillog
gyöngyözik
pezseg
ragyog
szikrázik
sziporkázik

fairy spark

reves fény

to spark it

adja az aranyifjút
megjátssza az aranyifjút

vital spark

éltető szikra

diamond spark

aprógyémánt
splitter

to spare sy sg

ad vmit vkinek

to spark off sg

kirobbant vmit

if we are spared

ha megérjük

to spare no pains

nem sajnálja a fáradságot