sly jelentése magyarul a szótárban

Összesen 144 jelentés felelt meg a keresésnek. sly magyarulsly meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A sly gyakorisága, jelentéseA sly gyakorisága, jelentéseA sly gyakorisága, jelentéseA sly gyakorisága, jelentéseA sly gyakorisága, jelentése
Középfoka: slier vagy slyer
Felsőfoka: the sliest vagy slyest

sly képe

sly jelentese magyarul
Példamondatok
A sly look came over Jaffe's face. = Gúnyos kifejezés jelent meg Jaffe arcán.

sly jelentése kifejezésekben

sly dog

ravasz kópé

sly boots

ravasz fickó

on the sly

alattomban
stikában
titokban

slyly

alattomosan
ravaszul

slyne

kereszthasadék
kőzethasadék

slype

összekötő folyosó
templom és esperesi hivatal között

joyously

boldogan
vidáman

aimlessly

céltalanul

artlessly

egyszerűen
mesterkéletlenül
természetesen

furiously

dühösen
mérgesen
vadul
ádázul
őrjöngve

onerously

fárasztó módon
súlyosan
terhesen

piteously

siralmasan
szánalmasan

covetously

kapzsin
mohón
pénzsóváran

fabulously

mesésen

flawlessly

hibátlanul
makulátlanul
tökéletesen

gorgeously

nagyszerűen
pompásan
ragyogóan

lifelessly

élettelenül

mindlessly

bután
esztelenül
figyelmetlenül
gondatlanul

tirelessly

fáradhatatlanul

wondrously

bámulatosan
csodálatosan
meglepően
nagyon

wordlessly

szó nélkül
szótlanul

anonymously

névtelenül

atrociously

brutálisan
csapnivalóan
förtelmesen
galádul
gyalázatosan
ijesztően
kegyetlenül
pocsékul
szörnyen

ceaselessly

szakadatlanul
szüntelenül

courteously

előzékenyen
udvariasan

gracelessly

esetlenül
udvariatlanul

heartlessly

szívtelenül

lecherously

buján
kéjvágyóan
érzékien

melodiously

dallamosan

pricelessly

megfizethetetlenül

querulously

nyafogva
panaszkodva
siránkozva

religiously

aprólékos gonddal
aprólékosan
gondosan
istenfélően
jámborul
lelkiismeretesen
vallásosan
ájtatosan

sumptuously

fényűzőn
költségesen
pazarul
pompában
pompásan

vicariously

helyettesként
másodkézből

auspiciously

kedvezően
sikeresen

cadaverously

halálsápadtan
hullaszerűen

circuitously

hosszadalmasan
körülményesen

fortuitously

váratlanul
véletlenül

horrendously

borzasztóan
iszonyúan
rettentően

mysteriously

rejtélyesen
titokzatosan