shell jelentése magyarul a szótárban

Összesen 129 jelentés felelt meg a keresésnek. shell magyarulshell meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A shell gyakorisága, jelentéseA shell gyakorisága, jelentéseA shell gyakorisága, jelentéseA shell gyakorisága, jelentéseA shell gyakorisága, jelentése
Ragozás: to shell, shelled, shelled
Inges alak: shelling
E/3: shells

shell off

lepattogzik

shell out one’s money

pénzt odaad, pénzt leszurkol

shell out

kihámoz, kihánt

shell out

fizet, tejel
Példamondatok
He shelled salamander eggs. = Szalamandratojásokat hámozott le.

shell jelentése kifejezésekben

shell auger

kanalas fúró

shell shock

gránátnyomás
harctéri idegsokk

dud shell

befulladt lövedék
fel nem robbant bomba
fel nem robbant gránát

high shell

repeszgránát

column shell

oszlopköpeny

to shell out

kiguberál (pénzt)
leszurkol (pénzt)

tracer shell

nyomjelző gránát
nyomjelző lövedék

illuminating shell

ejtőernyős világító lövedék

armor-piercing shell

páncéltörő lövedék

to retire into one's shell

begubózik

to insert a fuse in a shell

lövedéket élesít

shelly

kagylós (part)

shellac

lakkoz
sellak
sellakk

shelled

kagylós

sheller

fejtő
hámozó
hántológép
hüvelyezőgép
kukoricamorzsoló gép
magkifejtő gép

shelling

bombázás
fejtés
hántolt rizs
hántolt zab
hántolás
kifejtés
lehámozás
lövés gránátokkal
pelyva
ágyúzás

shellaked

lakkozott

shellfire

gránáttűz
ágyútűz

shellfish

kagylók
mészhéjú állatok
rákfélék

shell-room

lőszerraktár

shell-proof

golyóálló
páncélozott

shell-shock

gránátnyomás
harctéri idegsokk

shellacking

US slavu. bántalmazás
kudarc

shell-shocked

gránátnyomásos
idegsokkos

unshell

hüvelyest
szemel (babot, borsót)
tisztít

nutshell

dióhéj

seashell

kagyló
kagylóhéj

subshell

alhéj

busheller

US foltozószabó
szabósegéd

clamshell

markoló
önkiürítő függőveder

shotshell

vad sörétes töltény

bomb-shell

gránát

auger-shell

terebra-csiga háza

cockleshell

ehető szívkagyló

admiral-shell

kúpos csigafajta

in a nutshell

dióhéjban
pár szóban

scallop-shell

fésűkagyló héja

tortoiseshell

teknőspáncél

good head of shells

lőszerkiméreten felüli ellátottság

tortoiseshell glasses

teknőckeretes szemüveg