share jelentése magyarul a szótárban

Összesen 62 jelentés felelt meg a keresésnek. share magyarulshare meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentése
Többes száma: shares

share képe

share jelentese magyarul
ekevas
Példamondatok
Bruder voted his one qualifying share for Weemsby. = Bruder minden részvényével Weemsbyre szavazott.
He has a share, too? = Ő is részesedik belőle?
Ige
A szó gyakorisága:A share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentéseA share gyakorisága, jelentése
Ragozás: to share, shared, shared
Inges alak: sharing
E/3: shares
szétoszt
Példamondatok
To share together all that we have. = Osszuk meg mindenünket, amink csak van.

share jelentése kifejezésekben

share holder

részvényes

bank share

bankrészvény

to share in

részesedik vmiből
részt vesz vmiben

lion's share

oroszlánrész

to share out

feloszt
kioszt
szétoszt

founder's share

törzsrészvény

registered share

névre szóló részvény

to do one's share

kiveszi a részét vmiből
megteszi a magáét

have a share in sg

része van vmiben
érdekelt vmiben

to take a share in sg

részt vesz vmiben

to fall to one's share

osztályrészül jut

to share and share alike

egyenlően osztoznak
igazságosan osztoznak

evenly proportioned share

egyforma arányban szétosztott osztalék
egyforma arányban szétosztott részesedés

shared

megosztott

sharer

rész(t)vevő
résztvevő

shares

megosztások

sharecrop

US részes bérlő, arató
részes bérlőként, aratóként dolgozik
vi, felesben gazdálkodik

sharebroker

GB pénz. részvényügynök
tőzsdés

shareholder

részvényes

sharepusher

kisszerű részvényügynök
tőzsdei zugügynök

shareability

megoszthatóság

sharecropper

részes arató
részes bérlő

shareholding

részvények birtoklása

shareholder group

részvénytársaság

unshared

meg nem osztott
mással meg nem osztott

plowshare

ekevas

oil shares

olajvállalati részvények

ploughshare

bonct ekecsont
ekevas

joint shares

közösen birtokolt részvény

plough-share

ekevas

to go shares in sg

felesben csinál vmit vkivel
részesedést vállal vmiből
részt vállal miből

leading shareholder

főrészvényes

to go shares with sy

felez vkivel
mutyizik vkivel

to hold shares in a company

részvényese egy vállalatnak

ten shares at one hundred francs each

tíz részvény egyenként száz frank értékben