shadow jelentése magyarul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. shadow magyarulshadow meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentése
Többes száma: shadows

shadow képe

shadow jelentese magyarul
Ige
A szó gyakorisága:A shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentéseA shadow gyakorisága, jelentése
Ragozás: to shadow, shadowed, shadowed
Inges alak: shadowing
E/3: shadows
betanul

shadow something forth/out

jelez valamit, éreztet valamit
Példamondatok
Gathering clouds shadowed the keep. = A gyülekező felhők árnyékba borították az erősséget.

shadow jelentése kifejezésekben

shadow effect

árnyékhatás

shadow cabinet

ellenzéki kormánylista
ellenzéki kormánylista-tervezet
árnyékkormány

shadow factory

gyorsan üzembe helyezhető hadianyaggyár

shadow pattern

elmosódott minta

shadow of death

halál árnyéka

eye shadow

szemhéjfesték

cast shadow

árnyék

to cast a shadow

árnyat vet

to shadow sg out

jelez vmit
éreztet vmit

to shadow sg forth

jelez vmit
éreztet vmit

to cast a shadow over sg

árnyat vet vmire

not the shadow of a doubt

kétségnek az árnyéka sem

not a shadow of a suspicion

gyanúnak árnya sem

to wear oneself to a shadow

agyondolgozza magát
elsorvad bánatában

in the shadow of the doorway

kapu alatt
kapualjban

have not a shadow of a chance

szemernyi esélye sincs

under the shadow of misfortune

balcsillagzat alatt

may your shadow never grow less!

minden jót kívánok!

to be afraid of one's own shadow

saját árnyékától is fél

to quarrel with one's own shadow

ok nélkül mérgelődik
semmiségért mérgelődik

not the shadow of a shade of doubt

kétségnek az árnyéka sem

to stick to sy like sy's own shadow

követi, mint az árnyéka

to be frightened of one's own shadow

saját árnyékától is fél

to be a mere shadow of one's former self

csak árnyéka önmagának

under the shadow of a terrible accusation

szörnyű vád gyanúja alatt
szörnyű vád árnyékában

there is not a shadow of difference between them

az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
az egyik éppen olyan, mint a másik

shadows

árnyékok

shadowy

árnyékos

shadower

megfigyelő rendőr
nyomon követő

shadow-box

árnyékoló előtét
árnyékolódoboz

shadowless

árnyatlan
árnyék nélküli

shadowgraph

árnyfénykép

shadowiness

árnyékosság

shadow-boxing

árnyékolás

shadows of old age

borús öregség

unshadowed

derűs
komor árnya
napsugaras
árnyéktól meg nem zavart

to foreshadow

előre jelez
előreveti árnyékát
sejtet

to overshadow

beárnyékol
elhomályosít
felülmúl
háttérbe szorít
árnyékba borít

to shadow-box

képzeletbeli ellenféllel bokszol
árnyékol

to catch at shadows

ábrándokat kerget