sex urge jelentése magyarul a szótárban

Összesen 17 jelentés felelt meg a keresésnek. sex urge magyarulsex urge meaning in english

sex a kifejezésszótárban

sex act

nemi aktus

sex appeal

nemi varázs
nemi vonzerő
szexepil

sex hormone

nemi hormon
szexuális hormon

sex instinct

nemi ösztön

sex education

nemi felvilágosítás
szexuális felvilágosítás

sex instruction

nemi felvilágosítás
szexuális felvilágosítás

sex determination

nem meghatározása

the sex

a nők

fair sex

szépnem

have sex

közösül