settle jelentése magyarul a szótárban

Összesen 201 jelentés felelt meg a keresésnek. settle magyarulsettle meaning in english

settle jelentése kifejezésekben

to settle up

elintéz
kiegyenlít
kifizet
véghezvisz

to settle for

beéri vmivel
megelégszik

to settle down

elhelyezkedik
elmerül
elsüllyed
lehiggad
letelepedik
letelepszik
megjavul
megkomolyodik
megszilárdul (védelmi vonal)
megtelepszik
megállapodik
munkához fog
munkához lát
normális keretek közé kerül
normális vágányokra tér
rendes életet kezd
települ
ülésen elhelyezkedik

to settle for less

megalkuszik a helyzettel

to settle sy's hash

elintéz vkit
ellátja vkinek a baját
elszámol vkivel
felborítja vki terveit
ledorongol vkit
leszámol vkivel

to settle an account

számlát kiegyenlít
számlát kifizet
számlát rendez

to settle an invoice

számlát kiegyenlít

to settle down to sg

hozzászokik vmihez

to settle into a rut

belezökken a kerékvágásba
megszokja a sablont
rutinszerűvé válik számára

to settle a difference

nézetletérést tisztáz

to settle down for life

családot alapít
megházasodik

to settle down to a task

nekifog egy feladat végrehajtásának

to settle down to dinner

asztalhoz ül
komolyan nekilát a vacsorának
vacsorához ül

to settle oneself to sleep

alváshoz elhelyezkedik

to settle an account with sy

leszámol vkivel

he is beginning to settle down at school

kezdi megszokni az iskolát

settled

elintézve

settler

betelepülő
telepes

settlement

egyezség
elintézés
elszámolás
gyarmat
hozomány
kiegyenlítés
letelepedés
megállapodás
rendezés
süppedés
talajsüllyedés
tartásdíj
telep
telepítés
település
ülepedés

settled weather

tartósan szép idő
állandó szép időjárás
állandóan szép idő

settlement per contra

kompenzálás

unsettled

bizonytalan
elintézetlen
határozatlan
lakatlan
le nem ülepedett
nyugtalan
rendezetlen
változékony
zavaros
állandó lakhely nélküli

to resettle

helyreállít
ismét lecsillapul
leülepszik
visszahelyez
visszailleszt
visszarak
visszatesz
áttelepít
újra beiktat
újra betelepít
újra elintéz
újra gyarmatosít
újra letelepedik
újra megtelepül
újra rendbehoz

to unsettle

felizgat
felkavar
megzavar
összezavar

resettlement

áttelepítés
új benépesítés
új gyarmatosítás
új lerakódás
új leülepedés

unsettlement

elbizonytalanodás
felkavarás

outsettlement

kontinens belsejében
várostól távol eső település

penal settlement

fegyenctelep

amicable settlement

baráti megegyezés
peren kívüli egyezség

to resettle oneself

visszaül a helyére
újra helyet foglal
újra leül

to resettle to an occupation

újra elhelyezkedik
újra munkához lát
újra nekilát foglalkozásának
újrakezd foglalkozást