set up jelentése magyarul a szótárban

A set up a set up ige múltidejű alakja is.
Összesen 68 jelentés felelt meg a keresésnek. set up magyarulset up meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentéseA set up gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to set up, set up, set up
Inges alak: setting up
E/3: sets up

set up a clamour

nagy lármát csap

set up a MS

kéziratot szed, cikket kiszed

set up in business

elhelyezkedik az üzleti életben

set up for an atheist

ateistának vallja magát
Példamondatok
Set up the tents. = Állítsátok fel a sátrakat.

set a kifejezésszótárban

set rule

biztos szabály

set of mind

észjárás

set of teeth

műfogsor

set of twins

ikerpár

to set to

hozzálát
nekifog
összekap
összeverekedik

to set back

akadályoz
hátrahúz
hátratesz
hátráltat
kerül vkinek vmibe
megakadályoz
visszaigazít
visszavet
visszavon
visszaállít

to set down

letesz
leír
tart vkit vminek
tulajdonít vmit vminek
vkit vminek tart
vminek tulajdonít vmit
írásba foglal

to set free

felold (ígéret alól)
kiszabadít
szabaddá tesz
szabadlábra helyez

to set sail

elhajózik
útnak indul

to set upon

hozzáfog
nekiesik
rátámad
ráuszít