set jelentése magyarul a szótárban

A set a set ige múltidejű alakja is.
Összesen 188 jelentés felelt meg a keresésnek. set magyarulset meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to set, set, set
Inges alak: setting
E/3: sets

set about somebody/something

hozzáfog/nekikezd valaminek, megtámad valakit

set somebody/something apart

elkülönít, megkülönböztet valamitől/valakitől

set somebody/something aside

félretesz, tartalékol

set somebody/something back

hátratesz, visszaállít, akadályoz

set somebody/something down

letesz, kirak

set forth

elindul, nekivág valaminek

set in

kezdődik, beáll

set off

elindul, útnak indul

set somebody/something on somebody/something

ráuszít valakit/valamit valamire/valakire
Példamondatok
Someone had set down their glass. = Valaki letette a poharát.
You set your alarm-clock to go off at nine o'clock tomorrow morning. = Beállítjátok az ébresztőórát, hogy másnap reggel kilenckor jelezzen.
Főnév
A szó gyakorisága:A set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentése
Többes száma: sets
Példamondatok
Set as background for all folders. = Beállítás háttérként az összes mappához.
Melléknév
A szó gyakorisága:A set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentéseA set gyakorisága, jelentése
Középfoka: more set
Felsőfoka: the most set

set jelentése kifejezésekben

set rule

biztos szabály

set of mind

észjárás

set of teeth

műfogsor

set of twins

ikerpár

to set to

hozzálát
nekifog
összekap
összeverekedik

to set back

akadályoz
hátrahúz
hátratesz
hátráltat
kerül vkinek vmibe
megakadályoz
visszaigazít
visszavet
visszavon
visszaállít

to set down

letesz
leír
tart vkit vminek
tulajdonít vmit vminek
vkit vminek tart
vminek tulajdonít vmit
írásba foglal

to set free

felold (ígéret alól)
kiszabadít
szabaddá tesz
szabadlábra helyez

to set sail

elhajózik
útnak indul

to set upon

hozzáfog
nekiesik
rátámad
ráuszít

in set terms

határozottan
kifejezetten

to be set up

megalakul

to set afoot

folyamatba tesz

to set aside

elrak
eltekint vmitől
félrerak
félretesz
megsemmisít
mellőz
tartalékol
érvénytelenít

to set right

helyes útra vezet
helyrehoz
helyreigazít
kijavít
kijózanít
megigazít
megjavít
rendbe hoz
rendbe tesz

to be all set

készen áll

to set before

előterjeszt vkinek
többre tart vminél
vki elé tesz
vkinek előterjeszt

to set on edge

élére állít

to set to work

munkához lát

to set up an ms

kéziratot kiszed
kéziratot szed

to set in motion

elindít
mozgásba hoz

to set sg alight

felgyújt vmit

to set fire to sg

felgyújt vmit

to set in plaster

gipszbe tesz

to set one's hair

becsavarja a haját
berakja a haját

to set sg on fire

felgyújt vmit
meggyújt vmit

to set sg upright

felegyenesít vmit
függőlegesre állít vmit

to set sy on edge

bosszant vkit
idegeire megy vkinek
ingerel vkit

to set store by sg

fontosságot tulajdonít vminek
nagyra tart vmit
nagyra értékel vmit

to set sg to rights

elrendez
helyreállít
kijavít
rendbe hoz

to set a limit to sg

határt szab vminek

to set a watch on sy

megfigyeltet vkit

to set one's eyes on

megpillant

to set oneself to sg

hozzáfog vmihez

to set sg against sg

szembeállít vmit vmivel
összehasonlít vmit vmivel

to set sg in a blaze

felgyújt vmit
lángba borít vmit

to set sy up in life

életben elindít vkit

to set the dog at sy

ráuszítja a kutyát vkire

to set sy up in books

könyvekkel ellát vkit

to set a barrel on end

hordót felállít