sense jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. sense magyarulsense meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentése
Többes száma: senses

sense képe

sense jelentese magyarul
Példamondatok
It does not make sense. = Ennek nincs semmi értelme.
Have you no sense of morals? = Nincs neked semmi erkölcsi érzéked?
The sense of wonder was swiftly followed by another emotion. = Csodálkozását nyomban más érzés, a kíváncsiság váltotta fel.
Ige
A szó gyakorisága:A sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentéseA sense gyakorisága, jelentése
Ragozás: to sense, sensed, sensed
Inges alak: sensing
E/3: senses
Példamondatok
I can sense some of your fears. = Érzékelem néhány félelmedet.

sense jelentése kifejezésekben

sense of sg

érzék vmihez

sense of duty

kötelességtudat

sense of time

időérzék

sense of guilt

bűntudat

sense of taste

megízlelés
ízlelés
ízlés

sense of feeling

tapintás
tapintóérzék

sense of purpose

céltudatosság

sense of locality

tájékozódási képesség

sense of direction

tájékozódó képesség

in a sense

egy bizonyos értelemben

horse sense

józan ész
paraszti ész
természetes ész
természetes ösztön

common sense

józan ész

to talk sense

okosan beszél

in a good sense

jó értelemben

in a wider sense

tágabb értelemben

hard common sense

rideg józanság

in a proper sense

szó szoros értelmében
tulajdonképpen

it makes no sense

ennek nincs semmi értelme

transferred sense

átvitt értelem

to make sense of sg

megért vmit

in the literal sense

szó szoros értelmében

in a derogatory sense

elítélő értelemben

in a figurative sense

képes értelemben
átvitt értelemben

it doesn't make sense

ennek nincs semmi értelme

in the full sense of the word

szó szoros értelmében
szó teljes értelmében

in the proper sense of the word

szó igazi értelmében
szó szoros értelmében

in the strict sense of the word

szó szoros értelmében

in the highest sense of the word

a szó legszorosabb értelmében
a szó legteljesebb értelmében

to take a word in the wrong sense

félreért egy szót
helytelenül értelmez egy szót
rosszul értelmez egy szót
tévesen értelmez egy szót

in the strictest sense of the word

szó szoros értelmében

senses

tudat
értelem
ész

senseful

jelentőségteljes
mélyértelmű

senseless

eszméletlen
esztelen
értelmetlen
öntudatlan

senselessness

esztelenség
értelmetlenség
érzéketlenség
érzéktelenség

nonsense

badarság
képtelenség
ostobaság
szamárság

no nonsense!

szűnjetek meg!

sober senses

józan ész

bare nonsense

tiszta hülyeség

mere nonsense

merő ostobaság
szamárság

plumb nonsense

teljes képtelenség